De tijd is rijp. Marcus en zijn lezers toen en nu

Geert Van Oyen (red.), De tijd is rijp. Marcus en zijn lezers toen en nu, Leuven, VBS-Acco, 1996, 216 p., € 18,34Geert Van Oyen (red.), De tijd is rijp. Marcus en zijn lezers toen en nu, Leuven, VBS-Acco, 1996, 216 p., € 18,34
 

Dit boek is uitverkocht. Op alle nog verkrijgbare publicaties genieten leden van de Vlaamse Bijbelstichting 15% korting.

→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Het Marcusevangelie staat volop in de belangstelling. Maar wat betekent het voor de mens van vandaag? Om daarop een antwoord te geven moet men het situeren in zijn oorspronkelijk milieu. Met behulp van de recentste inzichten van de bijbelwetenschap bieden de negen bijdragen in deze bundel een beter zicht op de belangrijkste thema’s van het oudste evangelie. Hoe is het verhaal opgebouwd? Wie waren de oorspronkelijke lezers? Wat is de betekenis van het ‘messiasgeheim’? Waarom kwam Jezus in conflict met de overheid? Wat betekent zijn confrontatie met de demonen? Welke rol spelen de vrouwen in het verhaal? Is er een verband tussen Marcus en de vondsten van Qumran? Welke betekenis kunnen Marcus’ woorden over het einde der tijden vandaag nog hebben? Hoe kan het evangelie catechetisch verwerkt worden in bibliodrama?

“De tijd is rijp” zijn de eerste woorden die Jezus uitspreekt in het evangelie. Na tweeduizend jaar hebben ze niets van hun uitdagende betekenis verloren.

De bundel werd geschreven door bijbeldeskundigen uit Nederland en Vlaanderen: Jean Agten, Mimi Deckers-Dijs, Hendrik Hoet, Jan Lambrecht, Frans Lefevre, Benoît Standaert, Bas Van Iersel, Frans Van Segbroeck en Geert Van Oyen, die tevens de redactie van het geheel verzorgde.

OVER DE REDACTEUR
Geert Van Oyen is postdoctoraal onderzoeker NFWO en lid van de afdeling Bijbelwetenschap (Nieuw Testament) aan de faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven.

GESELECTEERDE FRAGMENTEN

Reeds in de proloog komt het uitzonderlijke van de figuur Jezus aan bod, in informatie die alleen aan de lezer wordt gegeven: Jezus is Zoon van God, maar hij zal een strijd moeten aangaan met de Satan. De lezer verneemt wel dat hij die strijd zal winnen. De proloog speelt zich af op het informatieve niveau. De verteller is bezig een band van vertrouwen te scheppen met de lezer. Hij wil wat hij in de titel gezegd heeft onderbouwen en als een betrouwbare gids zijn lezers verder leiden. De antagonisten van Jezus (medestanders en tegenstanders) komen nog niet aan bod en ontberen deze informatie, zodat de lezer een duidelijke voorsprong heeft wat kennis over Jezus betreft. Die voorsprong zal hem in staat stellen een oordeel te vormen over het gedrag van de verhaalfiguren.

De maatschappelijke context van waaruit Marcus zijn evangelie schreef was patriarchaal. In het jodendom, maar eveneens in de omringende Romeinse, Griekse en Perzische culturen, was het openbaar leven een aangelegenheid van manne, zowel op religieus, bestuurlijk, literair als wetenschappelijk gebied. De schrijver Marcus gaat met groot literair raffinement om met deze uitsluiting van vrouwen. Hij is van de vier evangelisten ook degene die de meeste verhalen over vrouwen heeft geschreven.

 

Reacties zijn afgesloten.