De Weg van het Woord. De Handelingen van de apostelen

Filip Noël (red.), De Weg van het Woord. De Handelingen van de apostelen, Leuven: VBS-Acco, 2009, 174 p., € 22,50Filip Noël (red.), De Weg van het Woord. De Handelingen van de apostelen, Leuven: VBS-Acco, 2009, 174 p., € 22,50
 
Dit boek is uitverkocht. Op alle nog verkrijgbare publicaties genieten leden van de Vlaamse Bijbelstichting 15% korting.

→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Voor een Kerk in crisis is het aan te raden om op zoek te gaan naar de eigen wortels. Hoe verkondigden de eerste christenen hun geloof? Hoe gingen ze met elkaar om? Hoe bouwden zij hun gemeenschappen op? Het bijbelboek Handelingen biedt een veelkleurig antwoord op deze vragen. Lucas verhaalt hoe het christelijk geloof – door hem specifiek aangeduid als ‘de Weg’ – ingang vindt bij mensen die leefden op verschillende plaatsen in het gebied rond de Middellandse Zee. Twee apostelen spelen de hoofdrol: Petrus en Paulus. Lucas beschrijft de eerste kerkgemeenschap van Jeruzalem en volgt Paulus op zijn missiereizen. Hij biedt een boeiend verhaal over de groei van de kerk in de eerste eeuw en tegelijk ook over de eerste crisis in die kerk. ‘De weg van het Woord’ is kennelijk nooit evident geweest, maar het geloof in Jezus Christus heeft mensen anderzijds steeds enthousiast gemaakt.

Dit boek bevat de neerslag van de tweedaagse Vliebergh- Sencieleergang Bijbel in Leuven op 19 en 20 augustus 2008. De bijdragen van Boudewijn Dehandschutter, Paul Kevers, Sylvester Lamberigts, Filip Noël, Caroline Vander Stichele, Geert Van Oyen en Frans Van Segbroeck richten de focus op het boeiende maar vaak te weinig bekende bijbelboek Handelingen en brengen het terecht opnieuw onder de aandacht. De ‘Weg van het Woord’ blijft immers actueel.

OVER DE REDACTEUR
Filip Noël is nortbertijn van Averbode en nieuwtestamenticus. Hij doceert exegese aan de priesteropleiding van de Vlaamse norbertijnen (AGRIPO).
→ overzicht artikels in Ezra Bijbels tijdschrift door Filip Noël

GESELECTEERDE FRAGMENTEN

Het bijbelboek Handelingen zit een beetje verscholen in de canon van het Nieuwe Testament. Het lijkt wat geprangd tussen het corpus van de evangeliën en dat van de brieven. Ook naar genre verschilt het van de naburige boeken, hoewel er ook telkens een band is: Jezus’ hemelvaart verbindt Handelingen met het slot van de evangeliën en het lange verhaal over Paulus in het tweede deel van Handelingen is als het ware een inleiding op de brieven. Toch is Handelingen evangelie noch brief. Het boek gaat niet in eerste instantie over Jezus’ optreden, passie en verrijzenis, hoe wel die thema’s aan bod komen. Het briefgenre is niet afwezig in het boek (Hnd 15), maar Handelingen is veeleer een verhaal, een epos zelfs, over de vroege kerk in de periode tussen de jaren dertig en zestig van de eerste eeuw.

De Handeling van de apostelen, een boek dat – ondanks de titel – grotendeels over Paulus gewijd is, eindigt met een dramatisch verhaal over Paulus’ laatste reis, een bewogen zeereis met storm en schipbreuk. Die laatste reis brengt Paulus van Jeruzalem naar Rome. Jeruzalem, de heilige stad van Israel, de stad van Jezus’ dood en verrijzenis en van de beginnende kerk, en Rome, de wereldstad in het verre westen, het centrum van het Romeinse wereldrijk. Twee namen met een symbolische, programmatische betekenis.

 

Reacties zijn afgesloten.