De woorden die Jezus ons gegeven heeft

Frans Van Segbroeck (red.), De woorden die Jezus ons gegeven heeft, Leuven, VBS-Acco, 1998, 216 p., € 19,70 Frans Van Segbroeck (red.), De woorden die Jezus ons gegeven heeft, Leuven, VBS-Acco, 1998, 216 p., € 19,70 *uitverkocht*
 

Deze publicatie is helaas niet meer verkrijgbaar. Recentere publicaties kan u terugvinden elders op deze website.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting genieten 15% korting.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 
De christelijke traditie berust op wat Jezus gedaan en geleerd heeft. Zijn woorden werden beluisterd, geïnterpreteerd en opgeschreven. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Zijn die woorden echt door Jezus gezegd, of zijn het uitspraken die de vroege kerk op zijn lippen legt? Hebben wij criteria om een antwoord te formuleren? Op welke wijze zijn de woorden van Jezus verzameld in de geschriften die wij nu kennen? Hoe te verklaren dat Jezus in het Johannesevangelie zo gans anders spreekt dan in de synoptische evangeliën? Hoe komt het dat Paulus zo weinig woorden van Jezus citeert? Kent hij ze wellicht niet? En wat met de Jezuswoorden die men aantreft buiten de vier canonieke evangeliën, bijvoorbeeld in het apocriefe Thomasevangelie? Hoe joods zijn de woorden van Jezus? En hoe weerklinken ze in de kerkelijke verkondiging? Op al deze actuele vragen wordt in dit boek dieper ingegaan.

De bundel werd geschreven door bijbeldeskundigen uit Nederland en Vlaanderen: Reimund Bieringer, Peter De Mey, Hendrik Hoet, Bianca Lataire, Filip Noël, Peter Schmidt, Huub van de Sandt, Geert Van Oyen, Rochus Zuurmond en Frans Van Segbroeck, die tevens de redactie van het geheel verzorgde.

 
OVER DE REDACTEUR
Frans Van Segbroeck is emeritus-professor Nieuw Testament aan de K.U.Leuven en directeur van de Vlaamse Bijbelstichting.

 
GESELECTEERDE FRAGMENTEN

De Jezuswoorden vormen een apart literair genre dat als ‘woordenstof’ naast de ‘verhaalstof’ een eigen plaats inneemt in de studie van de evangeliën. In de recente hoogconjunctuur rond de figuur van de ‘historische Jezus’ of de moderne ‘Jezus van nazaret’ spelen die Jezuswoorden een belangrijke rol. Bijna altijd zijn het enkele van die Jezuswoorden die het fundament vormen van een bepaalde visie op die historische Jezus, terwijl de overige woorden als later aanslibsel worden overboord gegooid.
 
In schril contrast daarmee staan de liturgie en de kerkelijke verkondiging waarin probleemloos gesproken wordt over ‘de Heer zegt’ of ‘Jezus zegde’. het goed recht daarvan kan niet bestreden worden maar daarmee worden de vragen die de moderne mense – ook de gelovige – zich omtrent de Jezuswoorden stelt niet opgelost. De liturgie neemt de evangeliën zoals ze voor ons liggen, als afgewerkte producten, zonder er rekening mee te houden dat zij het gestolde gesteente zijn van een lange ontwikkeling. Die ontwikkeling probeert de wetenschap te reconstrueren. Zolang men slechts één evangelie leest kan men de vragen nog wegduwen, maar wie zich waagt aan een ernstige synoptische lezing kan er niet omheen.

 

Reacties zijn afgesloten.