Ernest Henau e.a., ‘Jezus van Nazaret’

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Verschenen in VBS-Informatie 1971 nr. 1

Dit werk wil vanuit een degelijke en kritische informatie elementen aanbrengen voor een antwoord op de vraag die velen zich stellen: wie is Jezus van Nazaret? Achtereenvolgens worden behandeld: bestaan van Jezus (I. Claerhout), zijn tijd en land (M. Moris), zijn geestelijke “Umwelt” (A. Schoors), zijn levensloop (R. Michiels), het raadsel van zijn teloorgang (D. Senior) en de hoofdpunten van zijn leer (P. Van Den Berghe).
In een tweede sectie wordt gezocht naar het beeld van Jezus in de voornaamste nieuwtestamentische geschriften: Paulus (J. Delobel), Handelingen (J. Lambrecht), de synoptici (F. Van Segbroeck) en de johanneïsche geschriften (J. Konings).

Een belangrijke vraag wordt dan in het derde deel behandeld, namelijk of Jezus een Kerk gesticht heeft en of de huidige Kerk zich terecht op Jezus als op haar grondlegger kan beroepen (E. Henau). Hierbij aansluitend wordt panoramatisch een overzicht geboden van de verschillende beelden van Jezus, die zich in de vroomheidsgeschiedenis hebben afgelost (O. Steggink).

In een laatste gedeelte worden enkele vragen gesteld in verband met het geloof in Jezus als de Christus. Wat betekent de titel verlosser die men aan Jezus toekent (G. Goltstein)? Heeft het zin Jezus te aanbidden (H. Mertens)? En kan men Jezus God noemen (T. Van Bavel)? Dit boek zal rond Pasen 1971 verschijnen.

Reacties zijn afgesloten.