Een God die geschiedenis schrijft?

Paul Kevers en Hans Debel (red.), Een God die geschiedenis schrijft?, Leuven: VBS-Acco, 2015, 296 p., € 22,50Paul Kevers en Hans Debel (red.), Een God die geschiedenis schrijft?, Leuven: VBS-Acco, 2015, 296 p., € 22,50, ISBN 9789462920859
 

Dit boek is uitverkocht. Op alle nog verkrijgbare publicaties genieten leden van de Vlaamse Bijbelstichting 15% korting.

→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Het gedeelte van het Oude Testament vanaf Jozua tot en met Makkabeeën wordt traditioneel aangeduid als de Historische Boeken. Zij vertellen de geschiedenis van het Oude Israël vanaf de intocht in het beloofde land tot en met de Makkabese opstand in de tweede eeuw voor Christus. Het gaat echter duidelijk niet om geschiedschrijving in de moderne zin van het woord. Zijn de Historische Boeken geschiedenisboeken? Vanuit welke visie is deze Bijbelse geschiedenis dan wel geschreven? Hoe verhoudt zij zich tot het beeld dat we uit historisch en archeologisch onderzoek kunnen afleiden? Hoe heeft het geloof van het Oude Israël de geschiedschrijving beïnvloed? En zijn deze teksten in onze tijd nog steeds relevant?

Een God die geschiedenis schrijft? behandelt deze en soortgelijke vragen aan de hand van concrete tekstgedeelten uit de Historische Boeken. Alle boeken uit dit deel van het Oude Testament, ook de kleinere en/of minder vaak gelezen boeken, komen daarbij aan bod. Dit maakt van Een God die geschiedenis schrijft? niet alleen een goede algemene kennismaking met de Historische Boeken maar ook heel geschikt cursusmateriaal.

Dit boek bundelt de lezingen die werden gehouden tijdens de Didachè studiedagen in augustus 2014. Deze studiedagen zijn een organisatie van de Vlaamse Bijbelstichting i.s.m. de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. De teksten van de negen lezingen die tijdens de studiedagen werden gehouden, zijn in dit boek gebundeld. De bijdragen werden geschreven door Panc Beentjes, Hans Debel, Luc Devisscher, Erik Eynikel, Paul Kevers, Marjo Korpel, Klaas Smelik, Eibert Tigchelaar, Ine Van Den Eynde, Jan Willem Van Henten.

OVER DE REDACTEUR
Paul Kevers is oudtestamenticus en secretaris van de Vlaamse Bijbelstichting.
→ overzicht artikels in Ezra Bijbels tijdschrift door Paul Kevers
Hans Debel is lid van de redactieraad van Ezra, en werkt als stafmedewerker theologische studies aan het Grootseminarie te Brugge, waar hij ook gastprofessor in de priesteropleiding is. Daarnaast doceert hij eveneens in AGRIPO, de priesteropleiding van de Norbertijnerabdijen te Averbode, Grimbergen, Postel en Tongerlo, en is als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan de onderzoekseenheid Bijbelwetenschap van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.
→ overzicht artikels in Ezra Bijbels tijdschrift door Hans Debel
 

Reacties zijn afgesloten.