‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’. Het visioen van Jesaja 65 als inspiratie voor de advent

visioenbanner

Door Pieter Delanoy in EZRA Bijbels tijdschrift 12: december 2011

Geselecteerde fragmenten

Is het omdat de kortere dagen een zweem van melancholie in zich dragen of omdat de advent een periode van uitzien en verwachten is, dat we in de aanloop naar Kerstmis zo vaak uit de profetenteksten lezen en dan nog liefst uit die teksten die dromen van een nieuwe en betere wereld die komen zal? Wat er ook aan is, in de katholieke liturgie lezen we tijdens de advent visionaire profetenteksten zoals er daarna nooit nog geschreven zijn: sterke teksten die de droom van een nieuwe en vooral andere wereld uitzingen, ja zelfs uitschreeuwen.

[..]

In het verhaal van Israëls geschiedenis staan telkens weer mannen – en een enkele keer ook vrouwen – op die het weerbarstige volk toespreken in naam van God of door symboolhandelingen herinneren aan het verbond. Hoewel dromen en visioenen niet het exclusieve handelsmerk zijn van late profeten die optraden rond de periode van de ballingschap, willen we er wel op inzoomen.

[..]

Het bijbelse visioen laat zich niet vangen in sprookjes of abstracte zinspelingen op de werkelijkheid. Evenmin biedt het slechts een blik op wat de toekomst brengen zal. Het bijbelse visioen drukt zich vaak uit in sterke taal omdat het wil voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt en vooral dat we niet in onverschilligheid verzinken.

[..]

Als je het openingsvers van het visioen leest, krijg je de indruk dat het om een utopische, nooit te realiseren droom gaat, maar een goede lezing maakt duidelijk dat het eerder een volledige omkering van de hedendaagse samenleving betreft dan een zogezegde nieuwe schepping. Hoe ziet die nieuwe wereld er dan wel uit? ‘Er zal daar niet meer wezen een zuigeling van enkele dagen of een grijsaard die zijn dagen niet vol maakt; want de jonge jongen zal als man van honderd jaar sterven en de zondaar wordt pas als man van honderd jaar vervloekt’ (Js 65,20). De idee dat het leven mensen niet langer vroegtijdig ontnomen zal worden en alle huilen en kermen voorbij zal zijn, moet de joden die na een verdrukt leven terugkeren uit de ballingschap en in hun thuisland chaos aantreffen, als een ware geruststelling in de oren geklonken hebben.

 

ezra12De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 12: december 2011, verkrijgbaar voor €5, incl.verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra12′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.