Elia. Profeet van vuur, mens als wij

Paul Kevers (red.), Elia. Profeet van vuur, mens als wij, Leuven, VBS-Acco, 1997, 208 p., met illustraties, € 18.34 Paul Kevers (red.), Elia. Profeet van vuur, mens als wij, Leuven, VBS-Acco, 1997, 208 p., met illustraties, € 18.34
 

Deze publicatie is helaas niet meer verkrijgbaar. Recentere publicaties kan u terugvinden elders op deze website.

 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting genieten 15% korting.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 
De profeet Elia ijverde hartstochelijk voor de ware God en werd een van de meest veelzijdige figuren in de bijbel. Hij kreeg een bevoorrechte plaats in de joodse en christelijke traditie en blijft tot de verbeelding spreken. In deze bundel wordt Elia in zijn vele facetten belicht door acht auteurs. Zij maken de inzichten van de moderne exegese toegankelijk voor een breed publiek, laten zien hoe actueel de Elia-verhalen kunnen werken in de catechese en leiden ons binnen in de fascinerende wereld van de beeldende kunst. De vurige profeet Elia blijkt ook ‘een mens als wij’, en misschien spreekt dit laatste aspect ons nog het meeste aan – aldus Frans Van Segbroeck, aan wie dit boek wordt opgedragen ter gelegenheid van zijn emeritaat als professor Nieuw Testament aan de K.U.Leuven.

De bundel werd geschreven door bijbeldeskundigen uit Nederland en Vlaanderen: Paul De Witte, Johan Lust, Klaas Smelik, Jan Van Lier, Olav E. Van Outryve, Frans Van Segbroeck, Gerard F. Willems en Paul Kevers, die tevens de redactie van het geheel verzorgde.

 
OVER DE REDACTEUR
Paul Kevers is exegeet Oud Testament, secretaris van de Vlaamse Bijbelstichting en redacteur van het werkboek Weekendliturgie..

 
GESELECTEERDE FRAGMENTEN

Pas vanaf de koningstijd maakt de bijbel volop gewag van profeten. Voor die tijd worden ze ook wel af en toe vermeld, maar dan gaat het meestal om profeten ‘avant la lettre’, zoals Mozes. Elia is wellicht de grootste figuur uit de beginperiode van de beweging. De verhalen over deze godsman en over zijn ‘leerling’ Elisa laten ons vermoeden hoe de beweging ontstaan is en welke haar meest specifieke karakteristieken zijn.

De verhalen over Elia worden beheerst door het conflict tussen de eredienst en de dienaren van JHWH enerzijds en de eredienst en de dienaren van Baäl anderzijds. Het is een conflict tussen leven en dood.

De profeet Elia komt in het verhaal van de wijngaard van Nabot in verzet tegen corruptie, sociaal onrecht en moord. Dat schijnt een andere thematiek te zijn dan in de rest van de Eliacyclus, waar de profeet zich verzet tegen afgoderij en opkomt voor een exclusieve eredienst aan JHWH alleen. Maar dat is slechts schijn. Mensenrechten en Godsrecht zijn in de bijbel altijd met elkaar verweven: “Opkomen voor armen en behoeftigen, dat noem Ik: Mij kennen – godspraak van de HEER” (Jr 22,16).

 

Reacties zijn afgesloten.