Emeritaat Prof. dr. Gilbert Van Belle

Gilbert Van BelleGilbert Van Belle (Veldegem, 1947) is gewoon hoogleraar exegese van het Nieuwe Testament aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven. Hij publiceert vooral over het Johannesevangelie, met een bijzondere aandacht voor de stijl, de christologie, de theologie en de geschiedenis van de interpretatie. Hij behoort tot de onderzoekseenheid Bijbelwetenschap.

Op donderdag 12 december vindt de emeritaatsviering voor Prof. Dr. Gilbert Van Belle plaats in de Promotiezaal van de Universiteitshal (Naamsestraat 22, Leuven).

Programma

16.00 u. Prof. dr. Eibert Tigchelaar – Welkom
Muzikaal intermezzo
16.20 u. Prof. dr. Gilbert Van Belle – Afscheidscollege
Muzikaal intermezzo
17.20 u. Prof. dr. Joseph Verheyden – Festschrift
Muzikaal intermezzo
17.40 u. Prof. dr. Lieven Boeve – Laudatio
17.55 u. Prof. dr. Rik Torfs – Slotwoord
18.00 u. Receptie

Geselecteerde VBS publicaties en artikels

Het Johannesevangelie. Woorden om van te leven

Het Johannesevangelie. Woorden om van te leven

De huidige stand van de Johannes-exegese toont aan dat het vierde evangelie na 2000 jaar nog steeds actueel is. Het ontstaan, de oudtestamentische achtergrond, het geloofsbegrip en de christologie worden toegelicht.

Verder lezen →


Het evangelie volgens Johannes. Vliebergh-Sencie-leergang 1993

Het evangelie volgens Johannes. Vliebergh-Sencie-leergang 1993

De spanning tussen de verhalen en de redes heeft de literaire kritiek van het vierde evangelie steeds beheerst. Enerzijds zijn de verhalen over de aardse Jezus levendig en kort. Anderzijds lijken de redes van Jezus tijdloos, herhalend en plechtig.

Verder lezen →


Exegese en Bijbelse theologie in de eenentwintigste eeuw

Exegese en Bijbelse theologie in de eenentwintigste eeuw

Geen enkel boek heeft in het Westen meer invloed gehad dan de bijbel. Door de eeuwen heen is dit `Woord van God’ het referentiepunt voor christelijke gemeenschappen. De bijbel werd gebruikt en misbruikt voor alle mogelijke doeleinden.

Verder lezen →


The Gospel of John. Een opmerkelijke film van Philip Saville

The Gospel of John. Een opmerkelijke film van Philip Saville

Terwijl Mel Gibsons film The Passion of The Christ in de pers alle aandacht kreeg en een hele controverse op gang bracht, dreigt Philip Savilles film The Gospel of John, die in hetzelfde jaar gemaakt werd (2003), bij ons nagenoeg onbekend te blijven.

Verder lezen →


De dood van Jezus in het vierde evangelie

De dood van Jezus in het vierde evangelie

In het recente Johannesonderzoek heeft men veel aandacht voor het lijden en de dood van Jezus. Men neemt algemeen aan dat het lijdensverhaal zeer nauw aanleunt bij de synoptische evangeliën, maar men beklemtoont ook de eigenheid van het vierde evangelie.

Verder lezen →


Reacties zijn afgesloten.