En Paulus dan? Een ervaringsbericht over de Pauluslezing in de zondagsliturgie

En Paulus dan? Een ervaringsbericht over de Pauluslezing in de zondagsliturgie

Door Jan Wuyts in EZRA Bijbels tijdschrift 20: december 2013

Geselecteerde fragmenten

De manier waarop de Pauluslezing een plaats krijgt in de Dienst van het Woord, is niet erg bevorderlijk om ze de aandacht te geven die ze verdient. Laat ons even veronderstellen dat, na de eerste lezing (of soms ter vervanging hiervan!) Paulus als tweede lezing wordt voorgelezen (jammer genoeg niet altijd uit een volwaardig boek – soms gewoon uit een map met losse bladen!). Ingeleid door een lied of door orgelspel wordt dan het evangelie gebracht, meestal door de voorganger van op een andere, soms beter zichtbare of beter verlichte en versierde plaats, met alle verschuldigde eer omgeven: een mooi evangelieboek, bewieroking, een alleluja-zang. Daarop volgt dan de homilie over… die tweede, reeds vergeten lezing. Dat wordt al gauw ervaren als een ongelukkig model van communicatie, zowel door de predikant als door de aanwezigen. Willen zij het noorden niet kwijt geraken, dan moet de kerkgangers vrij vlug duidelijk worden gemaakt dat de homilie handelt over de Pauluslezing.

[..]

Wanneer men wat vertrouwd geraakt met deze geschriften, dan ontdekt men een bijzonder boeiend, want actueel spanningsveld, dat ook de aandacht wekt van de gelovige gemeenschap vandaag. Paulus maakt kennis met de Jezusbeweging omstreeks de jaren 50, wanneer zich gemeenten beginnen te vormen, nog helemaal onder de hoede van de apostelen. De spanning tussen Paulus en de apostelen, maar ook tussen de Christus-spiritualiteit en het beginnende instituut, bevat vele aspecten die ons vandaag bezig houden, en die we niet op dezelfde manier via de evangeliën ter sprake krijgen.

[..]

Meer en meer kerken bieden op (sommige) zondagen geen eucharistieviering meer aan. Dit biedt ruimte voor een nieuwe traditie. Het gaat hier niet over de ‘Dienst van Woord (en Communie)’ ter vervanging van de eucharistieviering. Een parochie of een kerk van religieuzen kan elke zondag of eens per maand een gebedsmoment aanbieden dat zeer veel verschillende vormen kan aannemen. Men is hier immers niet gebonden aan voorschriften. Een dergelijk samenzijn kan op een creatieve wijze opgebouwd worden rond een hoofdstuk uit een Paulusbrief.

ezra20De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 20: december 2013, verkrijgbaar voor €5, inclusief verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra20′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.