Ezechiël. Scharnier tussen Jeremia en Jesaja

Ezechiël. Scharnier tussen Jeremia en Jesaja

Door Katrin Hauspie in EZRA Bijbels tijdschrift 8: december 2010

Geselecteerde fragmenten

Het optreden van Ezechiël, die stamt uit een priestergeslacht en bijgevolg voorbestemd is om als priester dienst te doen in de tempel te Jeruzalem, dateert uit het begin van de zesde eeuw voor Christus. In deze politiek woelige periode in de regio van de Levant is Israël gewzicht voor de dreigende macht van de Babylonische koning Nebukadnessar. Hierop volgt in 597 voor Christus een eerste deportatie naar Babel, dat vandaag gelgen is in het huidige Irak. Ezechiël bevindt zich onder deze eerste groep ballingen, die bestaat uit de hofhouding van koning Jojakin en een deel van de bovenlaag van de bevolking.

[..]

De inwoners van Jeruzalem zijn van mening dat de ballingen terecht om hun fouten weggevoerd zijn. De kinderen van deze laatste groep moeten, volgens hen, dan ook de gevolgen blijven dragen. In de twistgesprekken – dat zijn gesprekken waarin de profeet in discussie treedt met andere gesprekspartners – dient Ezechiël die achtergeblevenen scherp van antwoord. De kinderen moeten niet boeten voor de fouten van hun ouders en omgekeerd.

[..]

De laatste hoofdstukken 40 tot en met 48 bevatten het slotvisioen waarin de profeet het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe tempel beschrijft in een ideale eindtijd. Deze tempelbeschrijving is zeer technisch, met uitvoerige vermelding van de afmetingen van de verschillende onderdelen en tempelvertrekken. Ze getuigt van een perfectie die alleen maar aan de alomtegenwoordige en almachtige God toegeschreven kan worden.

 

ezra8De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 8: december 2010, verkrijgbaar voor €5, inclus. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra8′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.