Ezra 20: december 2013

Ezra Bijbels tijdschrift 20: december 2013Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is niet meer verkrijgbaar. Recentere nummers van ons tijdschrift kan u terugvinden elders op deze website.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

In dit themanummer belichten we de Schriftlezingen van de eucharistieviering. Paul Kevers analyseert, inclusief enkele kritische beschouwingen, het zondagslectionarium, een van de belangrijkste hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie. Hans Debel en Hans Ausloos pleiten voor een correcte benadering van het Oude Testament in de liturgie, met respect voor de literaire compositie en voor de oorspronkelijke betekenis van de tekst. Oud-deken Jan Wuyts breekt een lans voor de lezingen uit de brieven van Paulus, die meestal ondergewaardeerd worden of zelfs weggelaten worden, maar die bij nader inzien nieuwe perspectieven bieden voor een hedendaagse verkondiging. Liturgist Joris Polfliet verdedigt het concept van een ‘liturgische bijbelvertaling’, waarin de christelijke interpretatie van oudtestamentische teksten in de kerkelijke traditie mag doorklinken – een standpunt dat, zoals de auteur zelf aangeeft, kritische vragen oproept vanuit de bijbelwetenschap. Die eigen accenten nemen niet weg dat alle auteurs hun bijdragen hebben geschreven vanuit een oprecht bekommernis voor een liturgie waarin de Schrift de plaats krijgt die haar toekomst. De rubriek Bijbel en bezinning behandelt een perikoop uit Lucas en afronden doen we traditiegetrouw met de nieuwsberichten ‘Uit de wereld van de bijbel’ en de boekbesprekingen.

Inhoudsopgave met geselecteerde fragmenten

 

Reacties zijn afgesloten.