Ezra 43: september 2019

Ezra Bijbels tijdschrift 43: september 2019Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 7 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra43’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudsopgave met geselecteerde fragmenten

 • De dood van Ezechiëls vrouw. Ezechiel 24,15-24 (Johan Lust)
  Stel je voor: je bent diepgelovig, en God komt je vertellen dat Hij je dierbare vrouw zal laten omkomen. Je mag niet rouwen of treuren. Wel moet je de dood van je geliefde gebruiken als een didactisch middel om volksgenoten diets te maken dat hun iets soortgelijks te wachten staat. Zoiets kan toch niet? Toch overkomt het de profeet Ezechiël. >> Verder lezen
 • Judas, apostel van Jezus (Luc Devisscher)
  De treurige roem van Judas Iskariot ligt in zijn verraderlijke daad. Daardoor werd hij de meest verachte verklikker uit de geschiedenis. Zijn daad roept al eeuwenlang tal van vragen op. Handelde Judas uit vrij wil? Wat waren zijn menselijke motieven? >> Verder lezen
 • Bijbel en bezinning: Psalm 131 (Bénédicte Lemmelijn)
  De dichter van Psalm 131 zoekt niet wat te groot is voor hem of te hoog gegrepen; zijn hart is niet trots en zijn blik niet hoogmoedig. Hij kent, met andere woorden, zijn plaats. Hij aanvaardt zichzelf zoals hij is. Echter, hij is niet wereldvreemd. >> Verder lezen
 • Uit de wereld van de Bijbel
 • Boekbesprekingen
  • Joop Smit, Het Onzevader. Op zoek naar de oorsprong en betekenis van Jezus’ gebed (Marieke Dhont)
  • Willie van Peer, Niet te geloven. De werkelijkheid achter het Nieuwe Testament (Paul Kevers)

 

N.B. In dit nummer van Ezra [nr. 43] zijn de pagina’s verkeerdelijk genummerd van 33 tot 64. Dat moet zijn: van 65 tot 96. Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.

Reacties zijn afgesloten.