Ezra 44: december 2019

Ezra Bijbels tijdschrift 44: december 2019Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 7 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra44’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudsopgave met geselecteerde fragmenten

 • Van spijt geen spoor. Het laatste hoofdstuk van Job in zijn context (Hans Debel)
  Het laatste hoofdstuk van het boek Job is het meest verrassende. De strijdlustige Job, die bijna veertig hoofdstukken lang zijn onschuld staande heeft gehouden, laat zich schijnbaar vermurwen door een overweldigende stem in de storm en herroept alles wat hij gezegd heeft. Toch stelt God hen nauwelijks enkele verzen verder in het ongelijk.>> Verder lezen
 • De Mensenzoon. De oorsprong van deze messiaanse titel belicht vanuit Ezechiël en Daniël (Johan Lust)
  In het Nieuwe Testament krijgt Jezus allerlei verheven titels toebedeeld. Maar zelf noemt Jezus zich ‘de Mensenzoon’. Meer dan 80 maal doet hij dat, waardoor deze titel de meest gebruikte typering blijkt te zijn van Jezus in de evangelies. >> Verder lezen
 • Bijbel en bezinning: 1 Johannes 4, 12-16 (Bénédicte Lemmelijn)
  Niemand weet precies hoe God er uit ziet. Geen enkel dogma kan hem ‘vatten’ noch ‘be-vatten’; geen enkele tekst kan hem geheel ‘be-grijpen’. En toch is er één iets dat absoluut overeind blijft, één diepe waarheid die de kern van zijn wezen betreft: God is liefde. >> Verder lezen
 • Boekbesprekingen
  • John Goldingay, Exodus en Leviticus voor iedereen (Hans Debel)
  • John Goldingay, Numeri en Deuteronomium voor iedereen (Hans Debel)
  • Marja Clement, Meins G.S. Coetsier & Jurjen Wiersma (red.), Geen moment verloren. Opstellen over de Hebreeuwse Bijbel, Etty Hillesum en het Jodendom. Liber amicorum voor dr. Klaas A.D. Smelik bij zijn afscheid als professor Hebreeuws en Joodse Studies aan de Universiteit Gent (Paul Kevers)
  • Jos de Heer – Guigo II de Kartuizer, De ladder van de kloosterlingen. Spiritualiteit van de lectio divina (Paul Kevers)
  • Kathleen Amant, Het verhaal van Mozes (Bijbelverhalen aan kleuters verteld) (Paul Kevers)

Reacties zijn afgesloten.