Ezra 56: winter 2022

Ezra Bijbels tijdschrift 56: winter 2022Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 7 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra56’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen tevens een abonnement op EZRA.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudsopgave

 • Aartsvader zkt. vrouw. Twee ontmoetingen bij de bron in het boek Genesis (Hans Debel)
  De wereld waarin de Bijbel ontstaan is, verschilt zozeer van de onze dat we ons nauwelijks nog het dagelijks leven kunnen voorstellen van de mensen die deze eeuwenoude teksten neergeschreven hebben. Zelfs de droogte die we afgelopen zomer meegemaakt hebben, valt in de verste verte niet te vergelijken met de gevolgen van waterschaarste in het Oude Nabije Oosten. Water was een uiterst kostbaar goed in een tijd waarin van stromend water nog geen sprake was, en de nabijheid van een waterbron was één van de factoren die kon leiden tot het ontstaan van een nederzetting. Omdat het water dagelijks uit de bron geput moest worden, vervulde de bron daarenboven een sociale functie als ontmoetingsplaats. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het literaire motief van de ontmoeting bij een bron in meerdere bijbelse teksten een rol speelt. De bekendste tekst in dit opzicht is de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw in het vierde hoofdstuk van het Johannesevangelie, waaraan een eerder nummer van dit tijdschrift al aandacht besteedde. Het onderstaande artikel gaat dieper in op twee oudtestamentische verhalen waarin dit verhaalmotief voorkomt, meer bepaald in het boek Genesis.
 • Het apocriefe evangelie van Filippus (Luc Devisscher)
  In een eerder verschenen artikel over de apostel Filippus verwezen we naar het zogeheten ‘Evangelie van Filippus’, dat in 1945 ontdekt werd onder de gnostische geschriften in het Midden-Egyptische Nag Hammadi. Het gevonden exemplaar is vermoedelijk de Koptische vertaling van het Griekse origineel, dat op zijn vroegst op het einde van de 2de eeuw werd geschreven. In deze bijdrage gaan we dieper in op dit apocriefe geschrift.
 • Bijbel en bezinning: Lucas 2,28-32 (Filip Noël)
 • Uit de wereld van de Bijbel
  • Tekenaar van de ‘Kijkbijbel’ overleden
  • Onderzoek bijbelgebruik in Vlaanderen
  • Bijbelzondag / Zondag van het Woord van God op 22 januari 2023
  • Woordkracht
  • Nieuwe Boeken
   • Woorden die raken – A-jaar
   • Bénédicte Lemmelijn, Een ogenblik. Gedachten voor de vier seizoenen
   • Verdiep je in bijbelse wijsheid

 • Boekbesprekingen
  • Marleen Reynders, Exodus. De impact van een Bijbelse migratie (Paul Kevers)
  • Pieter J. Lalleman, Vijftig misverstanden over de Bijbel (Paul Kevers)
  • Eduard Verhoef, Jezus in christendom en islam (Hans Debel)
  • Avrom Sutzkever, Heures rapiécées. Poèmes en vers et en prose, traduits du yiddish et préfacé par Rachel Ertel (Ellen De Doncker)

Reacties zijn afgesloten.