Ezra 57: lente 2023

Ezra Bijbels tijdschrift 57: lente 2023Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 8 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra57’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen tevens een abonnement op EZRA.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudsopgave

 • David in Ezechiël (Johan Lust)
  Aansluitend bij het thema van de Didachè-studiedagen van 2021 en het nadien verschenen verslagboek Koning David in de Bijbel en daarna, gaan we in deze bijdrage nader in op de rol van David in het bijbelboek Ezechiël.
 • Eén hart, één ziel. De kerkgemeenschap van Jeruzalem in Handelingen (Filip Noël)
  Het boek Handelingen vertelt als enige in het Nieuwe Testament een geschiedenis van de vroege kerk. De woorden van de verrezen Christus in Handelingen 1,8 vormen het programma: Jezus’ leerlingen moeten getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot het uiteinde van de aarde. De groei en het leven van de kerkgemeenschap van Jeruzalem krijgt prominent aandacht in Handelingen 1–8, in twee literaire vormen: concrete verhalen en grotere summaria. Dergelijke uitvoerige beschrijving van een kerkgemeenschap is uniek in Handelingen. Waarom is Lucas, de auteur van Handelingen, zo sterk in die eerste kerk van Jeruzalem geïnteresseerd? Weliswaar is Jeruzalem voor Lucas van groter theologisch belang. De stad en de tempel zijn de plaatsen waar Jezus’ laatste levensdagen plaatsgrijpen (Lc 19,29–24,50). In het evangelie en in Handelingen verschijnt de verrezen Christus uitsluitend in Jeruzalem (Emmaüs wordt nauw op Jeruzalem betrokken) en hij wordt er ten hemel opgenomen. Die lokalisering verschilt van de andere evangeliën en verklaart ten dele Lucas’ voorkeur voor de kerk van Jeruzalem. Heeft hij nog andere bedoelingen? De drie langere summaria in Handelingen 2,42-47; 4,32-35 en 5,12-16 suggereren in ieder geval meer.

  We bespreken eerst vorm en inhoud van de summaria. Daarna vragen we ons af wat de inspiratiebronnen van Lucas zijn. Heeft hij hierbij een theologische agenda? Idealiseert hij de kerk van Jeruzalem? Vanwaar komt de klemtoon op het gemeenschappelijk bezit?

 • Uit de wereld van de Bijbel
  • In memoriam Sylvester Lamberigts en Wilfried Rossel
  • Bijbels-archeologische reizen naar Israël en de Palestijnse gebieden

 • Bijbel en bezinning: Spreuken 30,7-9 (Bryan Beeckman)
 • Boekbesprekingen
  • Bijbel. NBV21 met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap (Hans Debel)
  • Jonathan Sacks, Numeri: boek van de woestijnjaren (Hans Debel)

Reacties zijn afgesloten.