Ezra 58: zomer 2023

Ezra Bijbels tijdschrift 58: zomer 2023Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 8 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra58’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen tevens een abonnement op EZRA.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudsopgave

 • Een mens als wij. De Eliacyclus in 1 Koningen 17-19 (Hans Debel)
  In de Historische Boeken van het Oude Testament treden geregeld profeten op. Om die reden worden de boeken Jozua tot en met Koningen in de joodse traditie ook wel de ‘vroege profeten’ genoemd. De bekendste onder hen is zonder twijfel de profeet Elia. Hij is een van de profeten die aan bod komen in 1‑2 Koningen, oorspronkelijk één doorlopend boek dat het relaas doet van de koningstijd van het Oude Israël, vanaf de dood van koning David en de splitsing van het rijk onder Salomo tot de ondergang van het Zuidrijk Juda. In vergelijking met de andere profeten in Koningen, die relatief eendimensionale figuren zijn en vrij snel het toneel verlaten, krijgt het personage van Elia meer ruimte toebedeeld en wordt het breder uitgewerkt. Dat gebeurt vooral in 1 Koningen 17–19, drie hoofdstukken die een samenhangend drieluik vormen dat ook wel aangeduid wordt als de ‘Eliacyclus’. In deze bijdrage gaan we dieper op deze hoofdstukken in, om in een volgende bijdrage te blijven stilstaan bij de andere hoofdstukken uit Koningen waarin Elia een – weliswaar bescheidener – rol speelt.
 • ‘Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf’ (Hnd 5,1-11) (Valérie Kabergs)
  In Handelingen 5,1-11 lezen we over Ananias en Saffira. Zij vormen een echtpaar dat lid is van de eerste christelijke gemeenschap in Jeruzalem. Maar het loopt niet goed met hen af. Wanneer ze een deel van hun opbrengst achterhouden voor de gemeenschap, volgt bijna ogenblikkelijk hun dood. Voor veel mensen door de eeuwen heen is dit een tekst die grote weerstand opwekt. Er sterven immers twee mensen en dat lijkt dan ook nog eens het gevolg te zijn van een morele fout die ze maakten. Verkondigt dit verhaal een God die mensen doodt wanneer ze een misstap begaan? Hoe kan je dit in hemelsnaam verzoenen met het beeld van een barmhartige Vader? Dat wordt in deze bijdrage nader toegelicht.
 • Bijbel en bezinning: Matteüs 11,25-30 (Paul Kevers)
 • Uit de wereld van de Bijbel
  • Didachè-studiedagen Bijbel augustus 2023: De Bijbel als bron van hoop in donkere tijden
  • In memoriam Jan Lambrecht en Toon Schoors
  • Emeritaat Reimund Bieringer

 • Boekbesprekingen
  • N. Riemersma (red.), Exodus (ACEBT, 33) (Hans Debel)
  • Gerard Swüste, Omkeren naar de Levende. De twaalf Kleine Profeten vertaald en toegelicht (Hans Debel)
  • Daniël De Waele, Vergeten rijkdom. Joodse wereldliteratuur uit de klassieke oudheid (Marieke Dhont)
  • Francesca Stavrakopoulou, God. Een anatomisch onderzoek (Ellen De Doncker)

Reacties zijn afgesloten.