Filmbespreking: Calvary

Filmbespreking: Calvary

Door Marieke Dhont in EZRA Bijbels tijdschrift 25: maart 2015

Geselecteerde fragmenten

Calvary is een Iers-Britse filmproductie uit 2014 geregisseerd door John Michael McDonagh. Het hoofdpersonage is James Lavelle, een priester in een klein dorpje in het moderne Ierland. Op een zondag komt een parochiaan bij hem biechten. Die vertelt hoe hij als kind misbruikt is door een priester en dat hij daarom James (gespeeld door Brendan Gleeson) zal vermoorden. Want – zo zegt hij – wat zou het punt ervan zijn een slechte priester te doden? Dat zou immers geen nieuws zijn. Maar een goede priester vermoorden, dat zou pas schokkend zijn. De boeteling geeft James nog een week tijd om zijn zaakjes te regelen en vrede te vinden met God, en zegt dat hij James de volgende zondag zal treffen op het strand. De film laat zien wat er gebeurt tijdens de week die volgt op de biecht. Meteen al door de titel van de film wordt duidelijk dat een messianistische interpretatie mogelijk is: Calvary is een andere naam voor Golgotha, de Calvarieberg of het Schedelveld, de plaats waar Jezus aan het kruis genageld werd (Mc 15,22). In deze bespreking wil ik specifiek ingaan op Calvary als een moderne hervertelling van het evangelie en bijgevolg op de waardevolle boodschap die deze film uitdraagt.

[..]

De klassieke vijf stadia van het rouwproces, zoals beschreven door Elisabeth Kübler-Ross, vormen de basisstructuur voor het verhaal: schok, ontkenning, woede, depressie en acceptatie. De kijker ziet hoe James deze stadia een voor een doormaakt, terwijl hij in zijn priestertaak blijft volharden – en dat doet hij op een inspirerende manier. Het is mijns inziens relevant om in deze context te verwijzen naar een homilie van Paus Franciscus, gehouden op Witte Donderdag, 28 maart 2013, waarin hij sprak over de roeping van de priester.

[..]

Vlak voor James naar zijn Calvary trekt, bidt hij nog een laatste maal in stilte. Als kijker kunnen we ons echter inbeelden welke woorden door zijn hoofd gaan: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt’ (Mc 14,36), het gebed dat Jezus tot driemaal toe bidt voor hij gevangengenomen wordt (Mc 14,32-42 en parallelteksten Mt 26,36-46; Lc 22,40-46). Hij begeeft zich naar de plaats die de parochiaan hem de week ervoor had meegedeeld.

[..]

Hierin ligt de boodschap en het belangrijkste thema van de film: vergeving. Deze deugd komt volledig tot vervulling in de slotscène van de film, waar ik hier niet verder op in kan gaan om zo de afloop tot verrassing te houden voor hen die de film nog niet gezien hebben. Calvary biedt een van de mooiste, krachtigste representaties van genade in de geschiedenis van de cinema. Door de inspanningen van een echte priester is er ondanks de crisis waarin de maatschappij zich lijkt te bevinden toch plaats voor hoop.

ezra25De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 25: maart 2015, verkrijgbaar voor €5, incl. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra25′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.