Gog en Magog, Edom en Adam

gogbanner

Door Johan Lust in EZRA Bijbels tijdschrift 15: september 2012

Geselecteerde fragmenten

Gog is de naam van een mysterieuze figuur uit de hoofdstukken 38 en 39 van het boek Ezechiël. Hij staat bekend als de verpersoonlijking van het kwaad dat aan het einde der tijden zal losbarsten. Denk maar aan de fameuze rede van Ronald Reagan, tijdens de Koude Oorlog, waarin hij zei: ‘Ezechiël meldt dat Gog een natie is die alle andere duistere machten zal leiden tegen Israël en dat hij uit het Noorden zal komen. Bijbelgeleerden hebben reeds generaties lang verzekerd dat Gog te vereenzelvigen valt met Rusland. Welk ander machtig volk is immers gesitueerd ten noorden van Israël? Geen enkel. Dit leek onzin vóór de Russische revolutie, toen Rusland een christelijke natie was. Nu niet meer, nu Rusland communistisch en atheïstisch geworden is, nu Rusland zich opstelt tegen God. Nu past het perfect bij de beschrijving van Gog’.

[..]

Waarom staat de profetie over Gog van Magog niet bij de andere orakels tegen vreemde volkeren vervat in de hoofdstukken 25 tot 32? Omdat het hiet niet gaat om een welbekende historische natie zoals in voornoemde collectie. Het breft veeleer een cryptische figuur uit de eindtijd. Het heeft dan ook niet veel zin vragen te stellen over zijn exacte historische identiteit.

[..]

Ook in de Koran zijn Gog en Magog geen onbekenden. Het zijn nakomelingen van Adam. Zoals in de Bijbel figureren ze als barbaarse vijanden die vanuit het noorden bij de Arabieren zouden binnenvallen. Volgens Mohammed zouden ze door de muur van ijzer en koper breken die tegen hen was opgericht.

 

ezra15De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 15: september 2012, verkrijgbaar voor €5, incl. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra15′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.