Het boek Openbaring: een eindeloos verhaal

Geert Van Oyen (red.), Het boek Openbaring: een eindeloos verhaal, Leuven: VBS-Acco, 2001, 192 p., € 19,30Geert Van Oyen (red.), Het boek Openbaring: een eindeloos verhaal, Leuven: VBS-Acco, 2001, 192 p., € 19,30 *uitverkocht*
 

Deze publicatie is helaas niet meer verkrijgbaar. Recentere publicaties kan u terugvinden elders op deze website.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting genieten 15% korting.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 
Bij de overgang naar het derde millennium stond geen enkel bijbelboek zozeer in de belangstelling als het boek Openbaring. Hoe kan men deze eigenaardige tekst vandaag uitleggen zonder de oorspronkelijke context geweld aan te doen? Acht bijbelkenners nemen de uitdaging aan en behandelen enkele kernproblemen. Wat betekent het wanneer men Openbaring leest als een verhaal met mythologisch taalgebruik? Met welke buitnebijbelse apocalypsen kan men Openbaring vergelijken? Waarom wordt er zoveel over het ‘boek’ gesproken in Openbaring? Wat zijn de historische achtergrond en de boodschap van de zeven brieven aan de kerken in Klein-Azië? Wat betekenen de metaforen vrouw, bruid, hoer, stad en het wrekende Lam? Hoe kan men vandaag zinvol en bezinnend spreken over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? En wat zijn de valstrikken van een fundamentalistische lezing en waarin schiet ze te kort? Antwoorden worden gegeven en lezers worden opgeroepen zelf het boek Openbaring ter hand te nemen. Elke generatie opnieuw… een eindeloos verhaal…

De bundel werd geschreven door bijbeldeskundigen uit Nederland en Vlaanderen: Hans Ausloos, Mimi Deckers-Dijs, Jos De Heer, Hendrik Hoet, Paul Kevers, Bert Jan Lietaert Peerbolte, Frans Van Segbroeck en Geert Van Oyen, die tevens de redactie van het geheel verzorgde.

OVER DE REDACTEUR
Geert Van Oyen is professor Nieuw Testament aan de Universiteit Utrecht.

IN DE PERS

Hoe verschillend de bijdragen van de auteurs ook zijn, in hun geheel trachten ze aan te tonen dat een lectuur van Openbaring alleen maar vruchtbaar kan zijn wanneer men over een degelijk inzicht in de historische achtergrond, het literaire genre en de narratieve opbouw van het werk beschikt. Met deze publicatie hopen de auteurs een breder publiek te kunnen laten genieten van wetenschappelijke inzichten over een boek dat tot het einde der dagen tot de verbeelding zal blijven spreken.
~ Gaston Van Zeghbroeck in De Leeswolf

GESELECTEERDE FRAGMENTEN

De mens is vandaag meer en meer van zijn mogelijkheden bewust maar tezelfdertijd meer en meer van de broosheid van zijn bestaan. Maar Openbaring is niet bedoeld om de ondergang van het broze bestaan te voorspellen. Het heeft een andere dimensie. Het wil de mens ervan bewust maken dat een leven zonder God niet goed is omdat er dan machten in het spel zijn die de mens kapotmaken. Anders verwoord: God in alle omstandigheden van het leven betrekken, op elk moment en waar ook ter wereld. Dat is de boodschap van de apokalupsis, de onthulling, de openbaring. Op een heel eigen manier wil het boek Openbaring niets anders dan wat evangeliën proberen uit te drukken: blijde boodschap brengen.

De wijze waarop de Getuigen van Jehovah omgaan met Openbaring vertoont zondermeer verschillende kenmerken van een fundamentalistische bijbellezing. Tegen alle beter weten in gaan ze uit van de fundamenteel verkeerde vooronderstelling dat het hele boek voorspelt wat er sinds 1914, het begin van de ‘dag des Heren’, tot het einde der tijden – dat zeer nabij is -, te gebeuren staat. Dat dergelijke willekeurige interpretatie van Openbaring alle inzichten van de wetenschappelijk verantwoorde exegese van de laatste twee eeuwen zonder meer naast zich neer legt, is overduidelijk.

 

Reacties zijn afgesloten.