Katholieke bijbelstichtingen op internationaal vlak

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Door Johan Lust in VBS-Informatie 1971 nr. 1

In september 1970 kwamen voor de tweede maal de katholieke bijbelstichtingen uit Midden-Europa bij elkaar. Er werd vooral gezocht hoe hulp geboden kon worden aan bijbelprojecten in landen achter het ijzeren gordijn. Bovendien werd nagegaan hoe de Midden-Europese bijbelstichtingen (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Tyrol, Nederland, Vlaams-België), zonder een zwaarlopende nieuwe overkoepelende organisatie in ’t leven te roepen, toch aan uitwisseling van informatie kunnen doen.

Ondertussen geraakt ook stilaan de Wereldfederatie voor Katholieke Bijbelstichtingen, gevestigd in Rome, van de grond. Voorzitter van de organisatie is kardinaal Köng van Oostenrijk. Vast secretaris is Dom B. Orchard van Ealing Abbey in London (Engeland) die tevens voorzitter is van de Engelse Katholieke Bijbelstichting. Dit jaar werd als voorzitter van het uitvoerend committee gekozen: J. Mejia, secretaris van de bisschoppenconferentie in Latijns Amerika. In januari ll. was Dom Orchard op doortocht in België en drong er op aan dat ook in ons frans taalgebied een Bijbelstichting zou worden opgericht. Hij had daarbij contacten met pater I. Fransen van Maredsous, de verantwoordelijke uitgever van het tijdschrift “Bible et Vie chrétienne”.

Te Rome zullen door de WFKB pastoraal bijbelse studiedagen worden ingericht van 6 tot 19 juli 1971. Daarin zal worden bestudeerd hoe de bijbel functioneert in de Kerk, vooral dan in de ontwikkelingslanden. Daaruit zal moeten blijken hoe de Wereldfederatie hulp kan bieden bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van bijbelvertalingen. Vanaf dit jaar (1971) geeft de WFKB ook een informatie-bulletin uit.

Reacties zijn afgesloten.