Koning David in de Bijbel en daarna

Hans Ausloos en Paul Kevers (red.), Koning David in de Bijbel en daarna, Leuven: VBS-Averbode, 2022, 184 p., € 19,50Hans Ausloos en Paul Kevers (red.), Koning David in de Bijbel en daarna, Leuven: VBS-Averbode, 2022, 184 blz., € 19,50, ISBN 978-2-8081-3837-6.
 

Deze publicatie is nog steeds verkrijgbaar en kan besteld worden op ons emailadres: info@vlaamsebijbelstichting.be.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting genieten 15% korting.

→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

In dit boek worden de lezingen gebundeld van de Didachè-studiedagen Bijbel die plaatsvonden in Leuven in augustus 2021. Er wordt nader ingegaan op de historische achtergrond, de narratieve opbouw en de theologische betekenis van de verhalen over David in de boeken Samuël, Koningen en Kronieken. De verdere doorwerking van de Davidfiguur in andere teksten binnen en buiten de Bijbel komen aan bod, evenals de wijze waarop de verhalen over David een inspiratiebron kunnen zijn in godsdienstonderwijs, catechese en pastoraal. De bijdragen werden geschreven door Hans Ausloos, Bryan Beeckman, Hans Debel, Kolet Janssen, Bénédicte Lemmelijn, Hector Patmore, Klaas Smelik, Koert van Bekkum en Eveline van Staalduine-Sulman.

Reacties zijn afgesloten.