Koningen en profeten. Bijbelverhalen van David tot de ballingschap

Paul Kevers, Koningen en profeten. Bijbelverhalen van David tot de ballingschap, Leuven, VBS-Acco, 2000, 128 p., € 14,75Paul Kevers, Koningen en profeten. Bijbelverhalen van David tot de ballingschap, Leuven, VBS-Acco, 2000, 128 p., € 14,75
 

Dit boek is uitverkocht. Op alle nog verkrijgbare publicaties genieten leden van de Vlaamse Bijbelstichting 15% korting.

→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 
Koningen staan in de bijbel zelden in een gunstig daglicht. Koningen zijn vaak oorlogsstokers, die misbruik maken van hun macht. Zodra in Israël het verlangen naar een koning opduikt, klinkt dan ook de kritische stem van de profeten. Volgens de profetische auteurs van de bijbelboeken Samuël en Koningen moest het avontuur van het koningschap wel uitlopen op de louterende ballingschap. In dit boek lezen we deze verhalen zoals ze bedoeld zijn: niet als geschiedschrijving, maar als profetie. Ze vertellen een geschiedenis die geen verleden wordt, maar actueel blijft en de toekomst opent.

OVER DE AUTEUR
Paul Kevers studeerde theologie (exegese Oud testament) en Semitische talen aan de K.U.Leuven en doctoreerde er op een proefschrift over Genesis 34. Hij doceerde bijbelse vakken aan de theologische opleidingen van de bisdommen Hasselt en Antwerpen. Thans is hij secretaris van de Vlaamse Bijbelstichting en redacteur van het Werkboek Weekendliturgie. Eerder schreef hij Op weg naar het beloofde land: bijbelverhalen van Mozes tot David (1994) en onder zijn redactie verscheen (1997).

IN DE PERS

Paul Kevers neemt de lezer mee door de verhalencycli van 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Koningen, waarbij hij voortdurend de theologische spanning tussen enerzijds de realiteit van het koningschap en anderzijds de wil van God in de verf zet. Hij laat de lezer zien waarom koning David – ondanks manifeste fouten – toch als een modelkoning wordt beschouwd, waaraan alle latere vorsten worden afgemeten. Niet alleen de tekortkomingen van de koningen worden op de korrel genomen, maar ook die van de profeten. [..] De auteur neemt bij dit alles op de eerste plaats de rol van verteller op zich en mengt de exegese door de verhalen zonder academisch te worden. Daardoor behoudt het boek een grote leesbaarheid voor een ruim publiek.
~ Stef Leemen in Ethische Perspectieven

GESELECTEERDE FRAGMENTEN

Door de ballingschap is het volk van God opnieuw in de ‘woestijn’ terechtgekomen. En daar hoort het eigenlijk ook thuis, want het is altijd onderweg. “Wij hebben hier geen blijvende stad, maar zijn op zoek naar de stad van de toekomst” (Heb 13,14). Het ‘beloofde land’ blijft toekomstperspectief. Dat land komt dichterbij naarmate wij, in de ‘woestijnsituatie’ van ons leven, stappen in de goede richting zetten. Het verhaal van Israël is daarbij een uitnodiging tot kritische bezinning en een onuitputtelijke bron van inspiratie.

 

Reacties zijn afgesloten.