Liturgische bijbelvertalingen: waarom en hoe?

Liturgische bijbelverhalen: waarom en hoe?

Door Joris Polfliet in EZRA Bijbels tijdschrift 20: december 2013

Geselecteerde fragmenten

In het Franse taalgebied verscheen in november 2013 de nieuwe Traduction liturgique de la Bible, een vertaling van de volledige Bijbel, bestemd voor het gebruik in de liturgie. Dit grote project werd in 1995 opgestart en uitgewerkt door verschillende werkgroepen van exegeten, liturgisten en taalkundigen. Het geheel werd gecoördineerd door Henri Delhougne, monnik van de benedictijnerabdij van Clervaux. Waarom werd zoveel energie en tijd geïnvesteerd in het maken van een nieuwe ‘liturgische’ bijbelvertaling, terwijl er reeds verschillende uitstekende Franstalige bijbelvertalingen bestaan? Op die vraag antwoordt dom Delhougne laconiek: ‘Omdat de kerkelijke verantwoordelijken het hebben gevraagd en omdat ze goede redenen hadden om dit te vragen’. Wat zijn de ‘goede redenen’ om een eigen liturgische bijbelvertaling te maken?

[..]

Het luidop voorlezen van de Schrift in de liturgische woorddienst is van de orde van het ‘teken’. Het wil de aanwezigen de actualiteit van Gods Woord laten ontdekken: ‘God spreekt ook vandaag tot ons!’. Deze specifieke bedoeling en context van de liturgie rechtvaardigen een eigen vertaling, die beantwoordt aan een aantal bijzondere criteria.

[..]

In ons taalgebied beschikken we vandaag niet over een volledige liturgische bijbelvertaling die beantwoordt aan de aangehaalde criteria. De Nederlandse bisschoppen hebben reeds enkele jaren geleden de wens uitgedrukt dat er zo’n vertaling tot stand zou komen, vertrekkend van de Willibrordvertaling (editie 1975/1978) die vandaag in de lectionaria wordt gebruikt.

ezra20De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 20: december 2013, verkrijgbaar voor €5, inclusief verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra20′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.