Marcus mee maken

Geert Van Oyen, Marcus mee maken, Leuven: VBS-Acco, 2006, 288 p., € 21,80Geert Van Oyen, Marcus mee maken, Leuven: VBS-Acco, 2006, 288 p., € 21,80
Deze publicatie is helaas niet meer verkrijgbaar.

Voor alle nog verkrijgbare publicaties genieten leden van de Vlaamse Bijbelstichting 15% korting.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Het evangelie volgens Marcus: het kortste, het oudste en… het meest actuele! In ‘Marcus mee maken’ reizen de lezers mee in het evangelie en maken ze kennis met belangrijke thema’s en bekende passages. Hoe is het verhaal opgebouwd? Welke retoriek gebruikt de evangelist? Waarom begrijpen de leerlingen Jezus niet? Welk Jezusbeeld heeft Marcus getekend? Wat bedoelt Jezus als hij vraagt dat we moeten worden als kinderen? Welke boodschap gaat er uit van het lege graf? De auteur geeft in zijn onderzoek blijk van grote liefde voor het evangelie. Het geheel is geschreven in de overtuiging dat bijbelstudie een dubbel perspectief inhoudt: enerzijds de tekst begrijpen binnen de oorspronkelijke context en anderzijds betekenisgeving creëren in dialoog met de hedendaagse lezer. Op die manier wordt mogelijk gemaakt dat het evangelie uitdagende lectuur wordt voor moderne lezers en niet louter een interessant document is over een fait divers van ongeveer tweeduizend jaar geleden.

OVER DE AUTEUR
Geert Van Oyen is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde wetenschappelijke studies, onder meer over het broodwonder in Marcus en over de historische Jezus. Hij is redactielid van Schrift en medewerker van de Vlaamse Bijbelstichting.

IN DE PERS

Dit boek is niet alleen een interessant document over een historisch gebeuren van tweeduizend jaar geleden. Het biedt, met veel uitleg in voetnoten en een uitgebreide bibliografie, een interessant inzicht in de evolutie binnen de exegese van de laatste decennia. Het is bovendien een uitdaging om Marcus op deze manier ‘mee te maken’, in de dubbele betekenis van het woord.
~ Jan Scheers in De Leeswolf

GESELECTEERDE FRAGMENTEN

Wanneer je verzoend bent met de idee dat het Marcusevangelie lezen steeds conflicten met zich meebrengt, komt een ander aspect van die tekst naar boven: de ontdekking dat van elk woord een verwondering uitgaat. Plots begint die tekst te verleiden, te bekoren. Wil je als lezer meelezen, dan moet je gaan meeleven met en in het verhaal. Op een subtiele wijze krijgt de evangelist het van meet af aan voor elkaar de aandacht van zijn lezers gaande te houden. Kijk maar hoe de proloog (1,1-13) spanning en verwachting oproept, zodat je als lezer niet anders kunt dan verder lezen. De vragen borrelen zo op.

 

Reacties zijn afgesloten.