Melchisedek

melchbanner

Door Valérie Kabergs in EZRA Bijbels tijdschrift 15: september 2012

Geselecteerde fragmenten

Binnen de context van Genesis 14 ontmoeten we een zekere Melchisedek. Deze man wordt geïdentificeerd als de koning van Salem en als priester van de allerhoogste God. Op Psalm 110 en de Hebreeënbrief na, verschijnt zijn naam echter nergens meer in de Bijbel. Daarom is het interessant om een blik te werpen op 11QMelchisedek, een verzameling van tekstfragmenten gevonden in de buurt van Qumran, waarin Melchisedek een hemels statuut krijgt toegemeten. In deze bijdrage gaan we op zoek naar de wijze waarop de vier vernoemde teksten de figuur van Melchisedek voorstellen en naar de verschillen en gelijkenissen in het portret dat ze van hem schetsen.

[..]

Psalm 110 bestaat bekend als de slotpsalm van de David-trilogie, zo genoemd naar het opschrift dat boven Psalmen 108-110 prijkt. De psalm beschrijft de intronisatie van een koning in Jeruzalem. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk niet om het verslag van een reële troonsbestijging en al zeker niet om die van koning David zelf of om een prefiguratie van Christus.

[..]

Aangezien Melchisedek Abram zegende en Abram op zijn beurt een tiende deel van zijn bezittingen aan Melchisedek afstond, is het volgens de Hebreeënbrief duidelijk dat Melchisek als hogepriester boven Abram stond. Vermits de nakomelingen van Levi, die het priesterambt ontvangen, op hun beurt afstammen van Abram, kan de schrijver inderdaad stellen dat ‘Levi, die het recht heeft om tienden te heffen, zelf tienden heeft betaald in de persoon van Abraham.’

 

ezra15De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 15: september 2012, verkrijgbaar voor €5, incl. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra15′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.