Mikal, Abigaïl en Abisag

abibanner

Door Hans Ausloos in EZRA Bijbels tijdschrift 15: september 2012

Geselecteerde fragmenten

Machthebbers en mooie vrouwen gaan meestal hand in hand. Wanneer die machthebber dan ook nog wordt afgeschilderd als iemand met ‘mooie ogen en een prettig voorkomen’ (1 S 16,12), dan zijn alle ingrediënten aanwezig voor enkele pittige romances. In de oudtestamentische verhalen over koning David is dat niet anders. Het verhaal over Davids obsessie voor Batseba – ‘zij was heel mooi’ volgens 2 Samuël 11,2 – is genoegzaam gekend. Maar naast haar zijn er nog een aantal vrouwen die een rol hebben gespeeld in het levensverhaal van koning David. Naast Achinoam, Maäka, Chaggit, Abital en Egla, die in 2 Samuël 3,2-5 terloops als moeder van enkele van Davids kinderen worden genoemd, en talloze naamloze concubines (waarover sprake in 2 S 5,13; 15,16; 1 Kr 3,5; 14,3), is vooral voor Mikal, Abigaïl en Abisag een ietwat uitgebreidere rol weggelegd.

[..]

De tweede vrouw van David waaraan in de aan hem gewijde verhalencyclus bijzondere aandacht wordt besteed, heet Abigaïl. Ze komt in 1 Samuël 25 op het toneel wanneer David rondzwerft, op de vlucht voor zijn schoonvader Saul, die Mikal intussen aan Palti had uitgehuwelijkt. Abigaïl was schrander en mooi. Ze was echter getrouwd met Nabal, een hardvochtige schurk, die weigerde David gastvrijheid te betonen. Door David wordt dit als een regelrechte aanval beschouwd. Samen met vierhonderd van zijn mannen wil David dan ook tegen Nabel ten strijde trekken om hem en zijn familie te doden.

[..]

We ontmoeten Abisag helemaal op het einde van Davids leven in 1 Koningen 1,1-5. De oude David is bedlegerig en kan het maar niet warm krijgen, hoe men hem ook toedekt. Daarop beslissen zijn hovelingen voor hem een jonge, mooie maagd uit te zoeken die de stervende koning kan verzorgen en met hem kan slapen. Klaarblijkelijk ging men daarbij van de veronderstelling uit dat een afgetakeld lichaam kon worden opgebeurd door contact met jonge levenskracht.

 

ezra15De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 15: september 2012, verkrijgbaar voor €5, incl. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra15′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.