Mirjam

myrbanner

Door Luc Devisscher in EZRA Bijbels tijdschrift 15: september 2012

Geselecteerde fragmenten

Mirjam is de zus van Mozes en Aäron. Ze is wellicht de oudste van de drie. In haar eerste (naamloze) optreden is ze ‘de hoedster van haar broeder’ (Ex 1,2-10). Na de redding bij de Rietzee gaat ze spontaan de vrouwen voor in muziek en dans en zingt ze een danklied voor de HEER (Ex 15,20-21). Als tijdens hun verblijf in Chaserot Mirjam en Aäron zich keren tegen Mozes, omdat hij een Kusitische vrouw had getrouwd, ontsteekt de HEER in toorn en straft Mirjam met melaatsheid. Slechts op voorspraak van Mozes geneest ze en wordt ze weer toegelaten binnen het kamp van de Israëlieten. Tot zolang gaat de uittocht niet verder (Nu 12,1-16). Tijdens het verblijf van het volk Israël in de woestijn Sin, te Kades, overlijdt Mirjam. Ze wordt ter plaatse begraven (Nu 20,1).

[..]

Zo is het verhaal rond. Aan het begin van het tafereel bestaat er tussen Mirjam, Aäron en Mozes enkel een uiterlijke eenheid. Mirjam is degene die dit ter sprake durft brengen. Ze gaat het sluimerende conflict niet uit de weg en deinst daarbij niet terug voor de eventuele gevolgen.

 

ezra15De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 15: september 2012, verkrijgbaar voor €5, incl. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra15′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.