Nieuws over de lopende bijbelvertalingen

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Verschenen in VBS-Informatie 1971 nr. 1

Onlangs verscheen het derde deel van de KBS-vertaling van het Oude Testament (Desclée De Brouwer, Brugge). Het bevat de Kronieken, Ezra, Nehemia, Tobit, Judit, Ester en de Boeken der Makkabeeën. De vertaling van ieder bijbelboek is voorzien van een inleiding en verklarende voetnoten. Een volgend deel over de profeten is volop in voorbereiding en moet eind 1971 verschijnen.

Het vijfde en laatste volume met de wijsheidsboeken (psalmen e.a.) moet kort daarop klaar komen. De vertaling van het Oude Testament sluit aan bij de Willibrord-vertaling van het Nieuwe Testament en wordt gebruikt als officiële tekst voor de lezingen in de liturgie.

Ondertussen zijn verschillende commissies gestart met een gemeenschappelijke (protestants-katholieke) bijbelvertaling. Uit Vlaanderen zijn momenteel bij dit project betrokken: J. Lambrecht S.J. en A. Denaux voor Het Nieuwe Testament samen met L. Geyssels als neerlandicus en E. Lipinski voor Het Oude Testament.

Vermelden wij nog dat een nieuwe katholieke franstalige bijbelvertaling aan ’t verschijnen is bij de “Editions Rencontre, Lausanne, 1970-1971”. De publicatie van de verschillende delen volgen op elkaar met een verrassende snelheid. De vertaling is zeer getrouw en bevat goede voetnoten. De uitgave is uiterst verzorgd en rijkelijk voorzien van illustraties. Het geheel is van de hand van E. Osty en J. Trinquet.

Reacties zijn afgesloten.