Ongemakkelijke woorden van Jezus

Paul Kevers (red.), Ongemakkelijke woorden van Jezus, Leuven: VBS-Acco, 2014, 226 p., € 22,50Paul Kevers (red.), Ongemakkelijke woorden van Jezus, Leuven: VBS-Acco, 2014, 226 p., € 22,50
 

Deze publicatie is nog steeds verkrijgbaar en kan besteld worden op ons emailadres: info@vlaamsebijbelstichting.be.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting genieten 15% korting.

→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Tal van Jezuswoorden laten bij de lezer of hoorder een ongemakkelijk gevoel na. Je vijand liefhebben, als men je op de ene wang slaat ook de andere aanbieden, alles verkopen wat je bezit en het aan de armen geven… is dat wel doenbaar? Andere woorden van Jezus klinken pretentieus, hard of gewelddadig. ‘Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard’. ‘Als je hand je ergert, hak ze af’. ‘Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard’… In het Johannesevangelie zegt Jezus tegen de Joden dat zij ‘kinderen van de duivel’ zijn. Sommige parabels, zoals ‘de werkers van het elfde uur’ of ‘de onrechtvaardige rentmeester’, druisen in tegen ons rechtvaardigheidsgevoel.

Heeft Jezus die woorden werkelijk gesproken? In welke context werden ze overgeleverd? Wat betekenen ze en welk effect hadden ze op de oorspronkelijke hoorders of lezers? Hoe moeten wij die woorden begrijpen? Wat kunnen wij er vandaag mee doen? De Didachè-studiedagen Bijbel te Leuven op 20 en 21 augustus 2013, georganiseerd door de Vlaamse Bijbelstichting en de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, waren gewijd aan de ‘ongemakkelijke’ woorden van Jezus. De teksten van de negen lezingen die tijdens de studiedagen werden gehouden, zijn in dit boek gebundeld. De bijdragen werden geschreven door Jean Bastiaens, Jes Bouwen, Carine Devogelaere, Erik Herrebosch, Paul Kevers, Filip Noël, Peter Schmidt, Martijn Steegen, Laura Tack, Gilbert Van Belle en Katelijne Verduyn.

OVER DE REDACTEUR
Paul Kevers is oudtestamenticus en secretaris van de Vlaamse Bijbelstichting.
→ overzicht artikels in Ezra Bijbels tijdschrift door Paul Kevers

 

Reacties zijn afgesloten.