Op de grens tussen waarschuwing en belofte: het ‘Lied van Mozes’ in Deuteronomium 32

Op de grens tussen waarschuwing en belofte: het ‘Lied van Mozes’ in Deuteronomium 32

Door Valérie Kabergs in EZRA Bijbels tijdschrift 5: maart 2010

Geselecteerde fragmenten

Het is niet eenvoudig een structuur te ontdekken in Deuteronomium 32,1-43. Hoewel er andere voorstellen mogelijk zijn, weerspiegelen de grammaticale en stilistische markeringen in de tekst, alsook de thematische inhoud, een hoofdindeling in vier grote secties. Het ‘Lied van Mozes’ begin met een algemene inleiding (sectie 1, vv. 1-6) waarin de dichter bij monde van Mozes de hoop uitdrukt dat al wie zijn woorden hoort, ze zal verwelkomen als levenschenkend voedsel. Het contrast tussen de trouw en de rechtvaardigheid aan de kant van JAHWEH en de ontrouw en corruptie aan de kant van het Israëlitische volk vormt de aanleiding tot zijn spreken.

[..]

Zonder een specifieke datering voorop te willen stellen, denken we op grond van de voorgaand beschouwingen dat het ‘Lied van Mozes’ tot stand kwam in de periode kort voor de Babylonische ballingschap, toen bij de bevolking mogelijk wel al angst voor een ballingschap in de (nabije) toekomst leefde. De combinatie van reeds geleden nederlagen en het vooruitzicht op een eventuele ballingschap zou de auteur(s) of redacteur(s) van het gedicht wel eens geïnspireerd kunnen hebben tot de unieke poëzie die thans voorligt in Deuteronomium 32.

[..]

De Israëlieten bevinden zich in Deuteronomium 32,1-43 werkelijk op de grens tussen waarschuwing en belofte. Ze staan op het punt om het door God begeleide bevrijdingsgebeuren, dat eens bij de uittocht uit Egypte begon, ten volle te verwerkelijken bij de intocht in het beloofde land. Het ‘Lied van Mozes’ herinnert er hen echter aan dat dit toekomstige land er enkel een ‘van belofte’ zal kunnen worden, wanneer zij zich houden aan Gods voorschriften en geboden en wanneer zij de waarschuwing om geen andere goden te vereren niet zomaar langs zich neerleggen.

ezra5De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 5: maart 2010. Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is echter niet meer verkrijgbaar. Recentere nummers van ons tijdschrift kan u terugvinden elders op deze website.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.