Paulus’ hartstochtelijke liefde voor zijn volk

Paulus’ hartstochtelijke liefde voor zijn volk

Door Filip Noël in EZRA Bijbels tijdschrift 2: juni 2009

Geselecteerde fragmenten

Door zijn ontmoeting met de verrezen Christus verandert Paulus van een overtuigde, gedreven en vrome Farizeeër in een enthousiaste christen die zijn eigen volk probeert te overtuigen van de waarheid van de belijdenis dat Jezus de Messias is. Nochtans moet hij vaststellen dat een groot gedeelte van de joden hem niet volgt in zijn enthousiasme. Integendeel, voor joodse oren zijn sommige uitspraken van de – in hun ogen afvallige – broeder onverteerbaar. Paulus’ uitspraken over het einde van de Tora klinken ook vandaag nog als een vloek in joodse oren. Toch heeft Paulus zijn joodse afkomst nooit onder stoelen of banken gestoken. En zelfs als christen en missionaris voor de heidenen blijft hij ten diepste begaan met zijn volk.

[..]

Paulus maakt aldus gebruik van het oude bijbelse begrip van Gods gerechtigheid om te verkondigen dat niet de Tora maar Jezus Christus de eschatologische heilsgave van God is. Maar dat neemt niet weg dat ook voor Paulus Gods vrije gave van gerechtigheid zich manifesteert in ethisch gedrag. In zijn brieven zijn dan ook vele ethische vermaningen te vinden.

[..]

Paulus’ denken vormt een interessant uitgangspunt voor de dialoog van de kerk met het jodendom en misschien ook met andere wereldgodsdiensten. Openheid is noodzakelijk omwille van God zelf die steeds groter is dan het mensenhart. God wil mensen, ja zijn hele schepping, redden. Dat mysterie overstijgt iedereen en maant iedereen aan om van elke godsdienst een werktuig van vrede te maken en niet van onbegrip, geweld en vernietiging.

ezra2De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 2: juni 2009, verkrijgbaar voor 5 euro, inclusief verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra2′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.