Paulus in woord en beeld

Paulus in woord en beeld

Door Luc De Saeger in EZRA Bijbels tijdschrift 2: juni 2009

Geselecteerde fragmenten

‘God heeft zijn zoon aan mij geopenbaard opdat ik hem zou verkondigen aan de volkeren’. Woorden van Paulus uit zijn brief aan de Galaten (1,16). Wat meet die man zich aan? Net als wij hebben de mensen tot wie Paulus zich hier richt, wellicht even de tijd nodig gehad om te begrijpen dat hij over zending spreekt, over iets waarover het initiatief niet bij hemzelf ligt. Jezus had tijdens zijn leven twaalf mannen om zich heen verzameld en had hen uitgezonden om het evangelie te verkondigen. Apostelen noemen we ze, naar het Griekse woord voor gezondene of gezant. Paulus maakte geen deel uit van die groep, maar de latere kerk heeft Paulus zo met zijn zending vereenzelvigd, dat hij kortweg ‘de apostel’ werd genoemd.

[..]

Toch blijft Paulus een moeilijk te vatten persoon. De Handelingen stellen hem voor als een held en de brieven zijn op vele plaatsen vrij duister. Dat heeft ertoe geleid dat men deze zo belangrijke man wel eens voor de kar van betwistbare opvattingen en ideologieën heeft gespannen. Dat hij als moeilijk werd bestempeld, zorgde er bovendien voor dat hij voor het grote publiek een onbekende bleef.

[..]

De Handelingen van de apostelen vermelden de dood van Paulus niet. De vroegste verwijzing naar zijn onthoofding dateert van rond 200, de eerstvolgende uit de vierde eeuw. Die onthoofding wordt gesitueerd in Rome onder de christenvervolging door keizer Nero, ca. 65 na Chr. Volgens de overlevering zouden Petrus en Paulus in Rome op dezelfde dag, 29 juni, de marteldood gestorven zijn, Petrus door kruisiging, Pauls door onthoofding. Op die dag herdenkt de Kerk beide apostelen.

ezra2De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 2: juni 2009, verkrijgbaar voor 5 euro, inclusief verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra2′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.