Paulus

Frans Van Segbroeck (red.), Paulus, Leuven: VBS-Acco, 2004, 224 p., € 19,20Frans Van Segbroeck (red.), Paulus, Leuven: VBS-Acco, 2004, 224 p., € 19,20 *uitverkocht*
 

Deze publicatie is helaas niet meer verkrijgbaar. Recentere publicaties kan u terugvinden elders op deze website.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting genieten 15% korting.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 
Na Jezus is Paulus van Tarsus de tweede stichter van het christendom. Vanuit een zeer persoonlijke ervaring van de verrezen Christus zette hij zijn voorvaderlijk joods geloof in de ene God open voor niet-joden. In enkele jaren tijd heeft hij een groot deel van de landen rond de Middellandse Zee de boodschap gebracht dat de bijbelse God de God is van alle mensen zonder onderscheid van ras of taal. Paulus schreef de oudste stukken van het Nieuwe testament, dat trouwens voor de kleine helft door hem geschreven werd ofwel over hem handelt. Dat betekent dat Paulus – naast Jezus – de best gedocumenteerde figuur is van het beginnende christendom, wat nog niet willen zeggen dat we Paulus goed kennen. Zijn rijk geschakeerde persoonlijkheid en zijn gedrevenheid liggen aan de basis van de talrijke Paulusportretten, haast even talrijk als die van Jezus zelf.

De bundel werd geschreven door bijbeldeskundigen uit Nederland en Vlaanderen: Reimund Bieringer, Arend Jan Bolhuis, Joël Delobel, Peter De Mey, Luc De Saeger, Hendrik Hoet, Bert Jan Lietaert Peerbolte, Hilde Van Putten en Frans Van Segbroeck , die tevens de redactie van het geheel verzorgde.

OVER DE REDACTEUR
Frans Van Segbroeck is emeritus professor Nieuwe Testament aan de K.U.Leuven en directeur van de Vlaamse Bijbelstichting.

GESELECTEERDE FRAGMENTEN

Hoewel andersluidende stemmen niet ontbreken, wordt het geboortejaar van Saulus meestal geplaatst rond 10 na Chr. Hij zou dus een vijftiental jaren jonger zijn geweest dan Jezus. Voor deze datering steunt men zich op handelingen 7,58, waar Saulus, die op dat moment aanwezig is bij de steniging van Stefanus, ‘een jongeman’ genoemd wordt. Maar hoe oud is ‘een jongeman’? En: in welk jaar moet de steniging van Stefanus gesitueerd worden? Vragen te over dus die wel nooit een antwoord zullen krijgen. Anderzijds hechten sommige onderzoekers veel belang aan wat Paulus in de brief aan Filemon over zichzelf schrijft: ‘Hij die u schrijft is een oud man’ vers 9). Maar ook hier moet men zich afvragen: hoe oud is ‘een oud man’? En ook in welk jaar schreef Paulus die woorden neer?

De discussie van de authenticiteit van de ‘Paulusbrieven’ is van uitermate groot belang voor de vraag naar Paulus’ beeld van ‘de vrouw’. Want een groot aantal van de vrouwonvriendelijke teksten die eeuwenlang als uitdrukkingen van Paulus’ beeld van ‘de vrouw’ golden en als dusdanig de kerkelijke theorie en praktijk bepaalden, behoren tot de deutero- of tritopaulinische brieven. Paulus wordt dus niet meer verantwoordelijk geacht voor de vermaningen aan de vrouwen aan hun echtgenoten onderdanig te zijn.

 

Reacties zijn afgesloten.