Pius Drijvers, ‘Deur naar het Oude Testament’

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Verschenen in VBS-Informatie 1970 nr. 1

Het boekje bevat 116 blz. De titel is enigszins misleidend gezien het boekje hoofdzakelijk de psalmen behandelt. Een goede verantwoording van opzet en werkwijze wordt door de auteur zelf gegeven in zijn inleiding:

“Omdat er rechts en links bepaalde verlangens zijn geuit over de opzet van een bijbelclub, zullen we in dit boekje proberen een handleiding te bieden voor een bezinning op de religieuze houding van het Oude Testament. het gaat dus niet om een uitgebreide kennis van het hele Oude Testament in historisch, geografisch of archeologisch opzicht, zelfs niet om de strukturen, instellingen, wetgeving van het oude Israël. het gaat er om de geloofshouding van de Israëliet meer tot ons te laten spreken, en ook dit weer: niet om zichzelfs wil, niet uit nieuwsgierigheid, maar omdat we geloven dat er in die geloofshouding er in de daaraan beantwoordende visie elementen opgesloten liggen die voor ons huidige verstaan van het leven en voor ons christelijk geloven van belang zijn.

Wanneer we gaan zoeken naar de geloofsbeleving van Israël, kunnen we dit niet beter doen dan aan de hand van de psalmen. Al wat we aan openbaringsrijkdom in de geschiedenissen, voorschriften, vermaningen, beloften en dreigingen van de andere oudtestamentische boeken vinden, ligt in de psalmen vervat op de unieke wijze van een persoonlijk contact tussen het biddende Israël en Jahwe. Zij zijn voor ons een getuigenis een stimulerende wekroep. Zij tonen ons de weg naar een diepere beleving van het aardse bestaan.

Anderzijds zullen we, uitgaande van de psalmen, moeten verwijzen naar andere belangrijke teksten uit het Oude Testament die de beleving van Israël voor ons meer kenbaar en invoelbaar maken. De opbouw van ieder hoofdstuk had ik daarom als volgt gedacht: We gaan uit van een concrete vraagstelling. Dan gaan we luisteren naar een psalmtekst die we juist in zijn belevingsmoment trachten te vatten. Van hieruit gaan we verder rondom ons heen zien in het Oude Testament, om tenslotte vanuit het verworven inzicht de aanvankelijke probleemstelling te doorlichten.”

De naam van de auteur staat borg voor de kwaliteit van het boekje.

Reacties zijn afgesloten.