Preekvoorbereidingsgesprekken

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Door Jos Devijver in VBS-Informatie 1971 nr. 5

In een vorig nummer vermeldden we reeds het initiatief dat genomen werd in Vlaams Brabant in verband met de preekvoorbereiding. Om de zes weken komen er een twintigtal priesters samen om de homilie voor te bereiden voor een vooraf vastgelegde zondag en om een gehouden preed te evalueren.

Voor het jaar 71-71 werd volgend werkschema opgezet:
op vrijdag 10 december: voorbereiding van de preek van zondag 16 januari ’72; bespreking van een preek gehouden op de eerste adventszondag
op vrijdag 21 januari: voorbereiding van de preek van de vijfde zondag van de vasten; bespreking van een preek van zondag 16 januari.

Verder worden voorzien: voorbereiding van de preken van de derde zondag van Pasen, van Drievuldigheidszondag en rond het thema vakantie.

Elke preekvoorbereiding gaat uit van een exegetische studie van de Lezingen en een bezinning op de betekenis van die tekst voor de hedendaags tijd.

Tijdens het werkjaar 71-72 wordt die werking uitgebreid. Dank zij de medewerkers van deze groep zal aan de priesters in elk dekanaat minstens twee of driemaal de gelegenheid geboden worden samen een preek voor te bereiden. Deze bijeenkomsten gaan door na de voorbereidende besprekingen in de studiegroep. De dekenale priesterequipe zal ook gehouden preken kunnen evalueren dank zij preken die op band worden opgenomen en ter beschikking worden gesteld voor die evaluatie.

Wie meer inlichtingen wenst over dit initiatief kan zich wenden tot het secretariaat van de diocesane dienst voor catechese, Vital de Costerstraat 68, 3000. Tel. 016/33.217.

Opmerking van de webredactie: de contactinformatie in dit artikel uit 1971 is niet meer up-to-date.

Reacties zijn afgesloten.