Preekvoorbereidingsgesprekken

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Door Jos Devijver in VBS-Informatie 1971 nr. 1

In onze eerste informatienummer 1970 verscheen een rubriekje over de preekvoorbereiding. Dat het mogelijk is samen te werken aan de preekvoorbereiding en hierbij voor elkaar een steun te zijn blijkt weer uit het volgende initiatief.

In het kader van de diocesane dienst voor catechese van het aartsbisdom Mechelen-Brussel komen om de zes weken een twintigtal priesters samen uit de verschillende vlaamse streken van het bisdom. Doel van de bijeenkomst is zich verder te bekwamen in de uitbouw van de homiliën en dit met het oog op een verdere hulp voor confrators.

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst wordt een op band opgenomen konclusie kritisch besproken zowel naar inhoud als naar vorm. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst worden elementen samengebracht voor de uitbouw van een nieuwe konclusie, te houden op een van de volgende zondagen.

Daarbij wordt als volgt te werk gegaan. In eerste stadium worden de teksten van de lezingen bestudeerd aan de hand van verantwoorde bijbelcommentaren. Een exegetische studie. Vanuit die studie wordt het thema voor de preek vastgelegd. Daarbij wordt rekening gehouden met het publiek waarvoor de preek bestemd is en wordt vooral aandacht geschonken aan mogelijke te overwinnen moeilijkheden bij de toehoorders. Tenslotte wordt gezocht naar de actualisatie die oplicht uit de boodschap.

Een dergelijke werkwijze onderstreept het nut van een voorafgaande studie van de bijbeltekst.

Reacties zijn afgesloten.