1Petrus

Bijbel en bezinning: 1 Petrus 1,3-9

Het fragment uit de eerste Petrusbrief confronteert ons – ondanks het potentiële risico tot extreme en zelfs gevaarlijke interpretaties – met een alternatieve denkwereld. De auteur durft al zijn hoop te stellen op de verrijzenis met Christus na dit aardse lijden. Verder lezen →