David Godecharle

De brief van Judas: een nobele onbekende in het Nieuwe Testament?

Niet geheel ten onrechte kan de brief van Judas het meest verwaarloosde boek van het Nieuwe Testament worden genoemd. Verder lezen →


Ezra 25: maart 2015

In dit nummer besteden we aandacht aan de Bijbel in Gewone Taal, de recentste bijbelvertaling in ons taalgebied. We zetten ook de Brief van Judas en de speelfilm Calvary in de kijker. ‘Bijbel en bezinning’ gaat deze keer over Handelingen 10,34-43. Verder lezen →


Herhalingen en variaties in het vierde evangelie

Van 7 tot 9 november 2006 organiseerde de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven een internationaal colloquium over het Johannesevangelie onder het voorzitterschap van prof. Gilbert Van Belle. Verder lezen →


Wonderen en geloof in het Johannesevangelie

In onze tijd wordt een ernstige reflectie over het historische karakter van Jezus’ wonderen echter veelal gemeden. De betekenis van de wonderen ligt dan in de symbolische uitdrukking van een geloofsgegeven. Maar hoe kunnen we nog geloven in de historiciteit van Jezus’ wonderen? Verder lezen →


Ezra 8: december 2010

In dit nummer besteden we aandacht aan de profeet Ezechiël uit het gelijknamige oudtestamentische bijbelboek. We onderzoeken vervolgens de rol van wonderen in het Evangelie volgens Johannes en hun betekenis voor het christelijk geloof. Verder lezen →