Wonderen en geloof in het Johannesevangelie

Wonderen en geloof in het Johannesevangelie

Door David Godecharle in EZRA Bijbels tijdschrift 8: december 2010

Geselecteerde fragmenten

De wonderen van Jezus vormen een crux interpretum voor gelovigen in de hele geschiedenis van het christendom. Men nam op velerlei wijzen stelling ten opzichte van deze wonderen: van blinde affirmatie over herinterpretatie tot radicale ontkenning. In onze tijd wordt een ernstige reflectie over het historische karakter van Jezus’ wonderen echter veelal gemeden. De betekenis van de wonderen ligt dan in de symbolische uitdrukking van een geloofsgegeven. Maar hoe kunnen we nog geloven in de historiciteit van Jezus’ wonderen? Welke boodschap kan het vierde evangelie ons vandaag geven?

[..]

Met dit Griekse taaleigen legt de vierde evangelist de kern van het geloof van de menigte bloot. Het geloof komt op een haast magische wijze voort uit de door hen vooropgestelde wonderen. Het noodzakelijke gevolg van een legitimerend wonder is het geloof in de autoriteit die wordt geclaimd, in casu de goddelijkheid van Jezus. Dat zien we bijvoorbeeld in Johannes 7,31: ‘Onder het volk waren er velen in Hem gaan geloven. Ze zeiden: ‘Als de Messias komt, zal Hij dan meer wonderen kunnen verrichten dan deze man gedaan heeft?”.

[..]

De wonderen van Jezus in het vierde evangelie vormen een uitermate complexe materie. De lezer wordt op het eerste gezicht geconfronteerd met paradoxale tendensen. De wonderen van Jezus zijn nergens in het Nieuwe Testament zo indrukwekkend als in het vierde evangelie, zowel wat het miraculeuze als het historische betreft. Toch lijkt een geloof in de wonderen geheel ongepast. Jezus antwoordt aan de dienaar van de koning: ‘Jullie willen wondertekenen zien, anders komen jullie nooit tot geloof’ (Joh 4,48).

 

ezra8De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 8: december 2010, verkrijgbaar voor €5, inclus. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra8′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.