Deuteronomium

Op de grens tussen waarschuwing en belofte: het ‘Lied van Mozes’ in Deuteronomium 32

De Israëlieten staan op het punt om het door God begeleide bevrijdingsgebeuren, dat eens bij de uittocht uit Egypte begon, ten volle te verwerkelijken bij de intocht in het beloofde land. Verder lezen →