Elia

‘Hij moet groter worden en ik kleiner’. Johannes de Doper in tekst en traditie

Hoewel hij geen leerling van Jezus was en bezwaarlijk één van de eerste christenen genoemd kan worden, bekleedt Johannes de Doper een prominente plaats in de christelijke traditie. Wat weten we over deze figuur, van wie verteld wordt dat hij een kameelharen mantel droeg? Verder lezen →


Elia. Profeet van vuur, mens als wij

De profeet Elia ijverde hartstochelijk voor de ware God en werd een van de meest veelzijdige figuren in de bijbel. Hij kreeg een bevoorrechte plaats in de joodse en christelijke traditie en blijft tot de verbeelding spreken. In deze bundel wordt Elia in zijn vele facetten belicht door acht auteurs. Verder lezen →


De profeet Elia. Vliebergh-Sencie-leergang 1996

Door Paul Kevers in VBS-Informatie September 1996 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →