Ezra 16

Betlehem: geboorteplaats van de Messias

Wat vertelt het Oude Testament over Betlehem? We bekijken de profetie van Micha en wat Matteüs daarvan maakt, en tot slot vragen we ons af of Jezus nu echt in Betlehem geboren is en waarom twee van de vier evangelisten dat vertellen. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Lucas 1,76-78a

Aan het begin van zijn evangelie opent Lucas voor zijn lezer een tweeluik. Hij kondigt twee geboortes aan, hij verhaalt even nadien ook twee geboortes én hij schetst voor beide kinderen een vooruitblik op hun leven. Het gaat om twee neefjes: Johannes en Jezus. Wie zullen ze worden? Wat zullen ze betekenen? Verder lezen →


Bereid de HEER een weg in de woestijn (Js 40,3): Johannes de Doper in het kader van zijn tijd

Johannes de Doper verdwijnt van het toneel van zodra Jezus verschijnt. Dat maakt het er niet gemakkelijker op voor wie wil weten wie deze Johannes nu werkelijk was, en wat hij precies verkondigde. Verder lezen →


Ezra 16: december 2012

Voor dit kerstnummer gaan we op zoek naar de historische Johannes de Doper, ondermeer aan de hand van de Dode Zeerollen. We bekijken Betlehem als geboorteplaats van Jezus in het licht van het Oude Testament. ‘Bijbel en bezinning’ brengt de verwachtingen bij de geboorte van beide figuren onder de aandacht. Verder lezen →