Ezra 22

Bijbel en bezinning: 1 Petrus 1,3-9

Het fragment uit de eerste Petrusbrief confronteert ons – ondanks het potentiële risico tot extreme en zelfs gevaarlijke interpretaties – met een alternatieve denkwereld. De auteur durft al zijn hoop te stellen op de verrijzenis met Christus na dit aardse lijden. Verder lezen →


Het boek Job in joodse literatuur na 1945

In het boek Job worden vele vragen gesteld, maar een bevredigend antwoord op de ultieme vraag waarom mensen lijden, wordt niet geboden. Auteurs grijpen heden ten dage terug naar dit bijbelboek, juist omdat ze dezelfde vragen stellen. Verder lezen →


Het boek Amos. Een gegroeid profetisch geschrift

Nadat in een eerder nummer al het boek Jona in de schijnwerpers werd geplaatst, wil deze bijdrage Amos van nabij bekijken. De inhoud van het boek is immers rijker dan we op het eerste gezicht vermoeden, en bovendien brandend actueel in een tijd van economische crisis. Verder lezen →


Ezra 22: juni 2014

Deze keer schenken we aandacht aan de profeet Amos, brandend actueel in een tijd van economische crisis, en staan we stil bij het verhaal Job in de joodse literatuur na de Shoah. Verder lezen →