Ezra 35

Bijbel en bezinning: Matteüs 13,1-9

Wanneer onvoorwaardelijke vreugde de bron is van waaruit we als mensen ten goede trachten te handelen, zal ontmoediging weinig vat op ons hebben. Ook die hoop is een belofte die deze parabel ons wil schenken. Verder lezen →


Luther, de Bijbel en de Lage Landen

Maarten Luther was een vurige voorstander van bijbellezing in de volkstaal. De Bijbel moest ook voor gewone mensen toegankelijk zijn. Hij beschouwde de Schrift immers als de enige noodzakelijke en voldoende bron voor de theologie en het leven. Verder lezen →


Protestanten en de Bijbel

Op 31 oktober van dit jaar is het exact 500 jaar geleden dat Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de slotkapel van Wittenberg spijkerde met kritiek op de misstanden en de methoden van de Romeinse Kerk. Het bleek het startsein van de Reformatie. Verder lezen →


Ezra 35: september 2017

Dit nummer van Ezra is een themanummer naar aanleiding van 500 jaar protestantisme. We bespreken de protestantse omgang met het Schrift in verleden en heden en de invloed van Luther op de bijbelvertalingen in onze streken. Verder lezen →