Frans Van Segbroeck

De Weg van het Woord. De Handelingen van de apostelen

Hoe verkondigden de eerste christenen hun geloof? Hoe bouwden zij hun gemeenschappen op? Hoe gingen ze met elkaar om? Het bijbelboek Handelingen biedt een veelkleurig antwoord op deze vragen. Verder lezen →


Patmos – Kos – Rhodos. Paulus en Johannes achterna

Rhodos, Patmos en Kos maken deel uit van de Dodekanesos, de archipel voor de kust van Turkije. De eilanden kregen ooit het bezoek van Paulus en ze worden eveneens vermeld in Handelingen. Verder lezen →


Vlaamse Bijbelstichting neemt afscheid van haar voorzitter en directeur

Eind augustus namen de professoren Johan Lust en Frans Van Segbroeck afscheid als voorzitter resp. directeur van de Vlaamse Bijbelstichting. Om hen beiden te danken werd op woensdag 24 augustus een huldezitting georganiseerd. Verder lezen →


Welkom aan de Nieuwe Bijbelvertaling in Vlaanderen

Door Frans Van Segbroeck in VBS-Informatie Maart 2005 Heren Bisschoppen, Mevrouw de Directeur van deze Lessius Hogeschool, Dames en Heren, Met fierheid en vreugde zijn wij hier samen rond de … Verder lezen →


Cyprus, het eiland waar Saul Paulus werd

Vele toeristen kennen dit eiland van de mooie stranden. Wij hebben echter Barnabas en Paulus gevolgd. Gemakkelijk was dat niet want Salamis, hun eerste landingsplaats, ligt nu in het door Turkije bezette deel van Cyprus. Verder lezen →


E.P. Meijering, ‘Als de uitleg maar goed is. Hoe vroege christenen de bijbel gebruikten’

In dit boek laat E.P. Meijering zien hoe gezaghebbende theologen van de oude kerk de bijbel uitlegden in polemieken met andersdenkenden en verklaarden in preken voor gelijkgezinden. Verder lezen →


Reinhard Körner, ‘Het Onzevader. Spiritualiteit vanuit het gebed van Jezus’

Dit artikel verscheen in VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift. … Verder lezen →


Frans Maas, Jacques Maas & Klaas Spronk (red.), ‘De bijbel spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften’

Dit artikel verscheen in VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift. … Verder lezen →