Geert Van Oyen

Ezra 15: september 2012

Mirjam en Dina, Melchisedek en Zacharias, Gog en Magog, Theofilus, de vrouwen van David… In dit nummer zullen verschillende bekende en minder bekende of zelf geheel onbekende bijbelse figuren de revue passeren. Zij zijn in de eerste plaats literaire karakters. Verder lezen →


Ezra 11: september 2011

Naar aanleiding van de tentoonstelling over de Bijbel van Anjou in het Leuvense Museum M gaan we graag in op de exegetische miniaturen in dit 14de-eeuwse manuscript. We ronden ons overzicht van Genesis in hedendaagse literatuur af met Engelen vallen langzaam van Karl Ove Knausgård. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Marcus 9,42-50

Deze tekst is in de eerste plaats gericht tot de leerlingen, de leiders van de gemeente, maar geldt uiteindelijk voor elk lid. Het is dreigende taal die de ernst van de vernieuwing die Jezus met zijn boodschap brengt op de voorgrond plaats. De laatste verzen bevatten aanmaningen voor ‘iedereen’ in het heden. Verder lezen →


Ezra 8: december 2010

In dit nummer besteden we aandacht aan de profeet Ezechiël uit het gelijknamige oudtestamentische bijbelboek. We onderzoeken vervolgens de rol van wonderen in het Evangelie volgens Johannes en hun betekenis voor het christelijk geloof. Verder lezen →


Marcus mee maken

Het evangelie volgens Marcus: het kortste, het oudste en… het meest actuele! In ‘Marcus mee maken’ reizen de lezers mee in het evangelie en maken ze kennis met belangrijke thema’s en bekende passages. Zo wordt het evangelie uitdagende lectuur voor moderne lezers. Verder lezen →


‘De onbekende Jezus’. Een terugblik

Door Paul Kevers en Geert Van Oyen in VBS-Informatie September 2005 De Vliebergh-Sencieleergang sectie Bijbel, editie 2005, is voorbij (23-24 augustus). Qua ‘kijkcijfers’ behaalden deze vormingsdagen een nooit eerder vertoonde … Verder lezen →


Kan Jezus God redden uit de handen van mensen?

Door Geert Van Oyen in VBS-Informatie Maart 2001 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen … Verder lezen →


Getuigen van Jezus. Homilie over Johannes 5,31-37

Door Geert Van Oyen in VBS-Informatie Maart 2000 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen … Verder lezen →