Genesis

En na hen, de vloed. De ‘zonen van God’ in Genesis 6,1-4

Wie Genesis doorleest, stoot op enkele verzen over de ‘zonen van God’ die bij mensenvrouwen een geslacht van reuzen verwekken. Waar komt deze vreemde traditie vandaan en hoe is zij in het boek Genesis terechtgekomen? Verder lezen →


Het Gilgamesj-epos en het bijbelse vloedverhaal

Het Gilgamesj-epos vertoont grote gelijkenissen met het bijbelse vloedverhaal in Genesis, maar ook belangrijke verschillen.Na een inleiding over het spijkerschrift en over het antieke Gilgamesj-epos zetten we de twee verhalen naast elkaar ter vergelijking. Verder lezen →


In den beginne. De ‘schepping’ in beeld, woord en klank

De Bijbelse scheppingsverhalen willen niet verklaren hoe de wereld en de mens er zijn gekomen. Ze willen veeleer verkondigen dat het leven zin heeft en roepen op tot het streven naar een wereld waarin het goed is om leven. Verder lezen →


Het bijbelboek Genesis in recente literatuur (slot)

De verhalen uit Genesis krijgen eveens een prominente plaats in de filosofische roman Engelen vallen langzaam van de Noorse auteur Karl Ove Knausgård. Zoals de titel aangeeft, peilt het werk naar het wezen en de plaats van de engelen, en hun relatie met God en de mensen. Verder lezen →


Het bijbelboek Genesis in recente literatuur

De oude scheppingsverhalen blijven wetenschappers en literatoren inspireren. Ook als we ze vandaag niet langer letterlijk interpreteren, ze fascineren ons omdat we achter die verhalen een diepere boodschap vermoeden Verder lezen →


Waar zijn de os en de ezel gebleven? De kindheidsevangelies en het Oude Testament

De zogenoemde kindheidsevangelies behoren ongetwijfeld tot de meest tot de verbeelding sprekende passages uit het Nieuwe Testament. Maar in welke mate zijn de auteurs schatplichtig aan het Oude Testament? Verder lezen →


Genesis: een nieuw commentaar

Ron Pirsons volle lectuur levert zicht op hoe aparte tekstdelen functioneren in context én zijn commentaar van onderuit laat uit de diepte van de tekst inzichten oplichten die bijna altijd verrassend zijn en vaak nieuw. Verder lezen →


Vrouwen vluchten naar de woestijn (Genesis 16,1-16 en Apokalyps 12,1-18)

Door Mimi Deckers-Dijs in VBS-Informatie Juni 2000 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →