Genesis

Jozef in de put. Een actualiserende overdenking bij Genesis 37

De putervaringen van Jozef zijn doodservaringen waar geroepenen – Israël als volk bijvoorbeeld of Jezus Messias aan het kruis – doorheen moeten om de weg van het leven in broederschap voor te bereiden. Verder lezen →


Bijbel en Bezinning: Genesis 19,23-29

Deze passage uit de Abrahamcyclus lijkt niet meteen de meest gepaste om een bezinning rond op te bouwen. Het is immers een fragment waarin het goddelijke geweld niet weg te stoppen valt. Verder lezen →


Het ‘offer van Abraham’ of de ‘binding van Isaak’. Genesis 22

Een van de meest dramatische verhalen in het bijbelboek Genesis is het verhaal over het ‘offer van Abraham’. Al wie dit bekende bijbelverhaal leest of hoort, blijft met twee levensgrote vragen zitten. Verder lezen →


Zegen, land en nageslacht. De rode draden van de Abrahamcyclus (Gn 11,27–25,11)

Abraham is één van de meest veelzijdige bijbelse personages, grotendeels uit op zichzelf staande verhalen. Tegelijk vormt de drievoudige belofte van overvloedige zegen, een eigen land en een talrijk nageslacht een rode lijn. Verder lezen →


Een diptiek van drie fundamentele relaties. De narratieve theologie van Genesis 1-3

Volgens de eerste hoofdstukken van Genesis is het menselijk bestaan gebaseerd is op drie fundamentele en nauw met elkaar verbonden relaties: de relatie met God, met de naaste en met de aarde. Verder lezen →


‘Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten’. Ezechiël 28 en de eerste mens in het aards paradijs

Ezechiël 28 maakt deel uit van een reeks orakels van de profeet tegen de buurvolkeren van Israël. Of zit er ook een aanklacht tegen Israël zelf in verborgen, meer bepaald tegen de hogepriester-koning van Jeruzalem? Verder lezen →


Melchisedek

Binnen de context van Genesis 14 ontmoeten we een zekere Melchisedek. Deze man wordt geïdentificeerd als de koning van Salem en als priester van de allerhoogste God. Op Psalm 110 en de Hebreeënbrief na, verschijnt zijn naam echter nergens meer in de Bijbel. Daarom is het interessant om een blik te werpen op 11QMelchisedek. Verder lezen →


Dina

Aartsvader Jakob had twaalf zonen, de stamvaders van de twaalf stammen van Israël. Minder bekend is dat hij ook een dochter had: Dina – ‘oordeel’ betekent haar naam. Over Dina staat er maar één verhaal in de Bijbel, in Genesis 34. Daarbuiten wordt ze nog tweemaal vermeld, in Genesis 30,31 en 46,15. Verder lezen →