Gilbert Van Belle

Ezra 40: december 2018

Met dit 40ste nummer van EZRA voltooien we de tiende jaargang van ons tijdschrift. En op 30 september 1943 promulgeerde paus Pius XII de encycliek Divino Afflante Spiritu. Alle redenen voor een terugblik. We besteden ook aandacht aan het manuscript Namurcensis, een opmerkelijk bijbelhandschrift uit de 14de eeuw herontdekt in het seminarie van Namen, verlucht met tientallen miniaturen van uitzonderlijke kwaliteit. Verder lezen →


‘God is liefde’. Lofzang op de liefde in 1 Johannes 4,7-21

De woorden ‘liefhebben’ (agapaô) en ‘liefde’ (agapè) komen opvallend veel voor in de drie brieven van Johannes, die slechts enkele bladzijden van het Nieuwe Testament beslaan. Het herhaaldelijk voorkomen van beide woorden daagt elke lezer van de brieven uit. Verder lezen →


Ezra 38: juni 2018

Dit nummer van Ezra schenkt aandacht aan de acht scènes in het Evangelie van Johannes over de opwekking van Lazarus en de geloofsbelijdenis van Marta en Maria. We kijken ook naar liefde in de eerste Johannesbrief. Bijbel en Bezinning handelt deze keer over 1 Koningen 19,3-8. Verder lezen →


Emeritaat Prof. dr. Gilbert Van Belle

Gilbert Van Belle (Veldegem, 1947) is gewoon hoogleraar exegese van het Nieuwe Testament aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven. Hij publiceert vooral over het Johannesevangelie, met een bijzondere … Verder lezen →


Herhalingen en variaties in het vierde evangelie

Van 7 tot 9 november 2006 organiseerde de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven een internationaal colloquium over het Johannesevangelie onder het voorzitterschap van prof. Gilbert Van Belle. Verder lezen →


De dood van Jezus in het vierde evangelie

In het recente Johannesonderzoek heeft men veel aandacht voor het lijden en de dood van Jezus. Men neemt algemeen aan dat het lijdensverhaal zeer nauw aanleunt bij de synoptische evangeliën, maar men beklemtoont ook de eigenheid van het vierde evangelie. Verder lezen →


The Gospel of John. Een opmerkelijke film van Philip Saville

Terwijl Mel Gibsons film The Passion of The Christ in de pers alle aandacht kreeg en een hele controverse op gang bracht, dreigt Philip Savilles film The Gospel of John, die in hetzelfde jaar gemaakt werd (2003), bij ons nagenoeg onbekend te blijven. Verder lezen →


Exegese en Bijbelse theologie in de eenentwintigste eeuw

Geen enkel boek heeft in het Westen meer invloed gehad dan de bijbel. Door de eeuwen heen is dit `Woord van God’ het referentiepunt voor het leven van christelijke gemeenschappen. De bijbel werd gebruikt en misbruikt voor alle mogelijke doeleinden. Verder lezen →