Jakobus

Bijbel en bezinning: Jakobus 4,13-16

Jakobus spreekt de zelfzekere mens aan die zijn agenda beheert, die in de al dan niet onbewuste waan leeft dat hij zijn leven in de hand heeft, maar hij roept niet op tot moedeloosheid of passiviteit, wel tot nederigheid en tot deemoed. De grote illusie dat we in al ons regelen de toekomst kunnen
uittekenen, is alomtegenwoordig. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Jakobus 2,14-17

Als onze woorden verontwaardigd klinken omdat er voor Jezus geen plaats was in de herberg, zijn onze daden dan daarmee in overeenstemming bij zovele thuislozen in onze eigen gemeenschap? Als we Jezus belijden als zoon van God, zien we dan ook werkelijk om de minsten van de Zijnen? Verder lezen →